Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

05.12.2023 | Yleinen

Kokemusasiantuntijavideot avaavat omien kokemusten käyttöä asiakastyössä

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta on julkaissut kaksi kokemusasiantuntijavideota, joiden tavoitteena on tuoda esille kokemusasiantuntijoiden ajatuksia ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja rohkaista ammattilaisia käyttämään omia kokemuksiaan asiakastyössä.

Videoiden keskeisinä teemoina ovat kokemusasiantuntijuus ja ammattilaisuus. Miten näitä molempia voidaan käyttää yhdessä asiakastyössä ja miten ne voivat myös vähentää asiakkaisiin mahdollisesti liittyvää stigmaa? Miten ammattilainen voi käyttää omia kokemuksiaan asiakastyössä ja voiko omien kokemusten käyttö olla metodi myös ammattilaisille? Erityisesti näitä kysymyksiä pohtii kokemusasiantuntija ja lakimies Petteri Pitkänen omassa videossaan.

Pitkänen kannustaa ammattilaisia ottamaan oman elämänkokemuksensa aktiiviseen käyttöön. Kokemusasiantuntijuus on vaikuttanut Petteri Pitkäseen monella tavalla ihmisenä. Hän on oppinut hyödyntämään omaa kokemustaan ja kokemusasiantuntijakoulutuksessa oppimaansa myös työssään lakimiehenä.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Petteri Pitkäsen kokemusasiantuntijavideo

Toisessa videossa kokemusasiantuntija ja sosionomiopiskelija Kaisa Oksanen pohtii omaa polkuaan kokemusasiantuntijasta sosiaalialan ammattilaiseksi. Hän kertoo, että opiskeluun häntä motivoi uudet näkökulmat sekä tiedon ja taitojen myötä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.

Kokemusasiantuntijuus puolestaan lisää ammattilaisuuteen asiakkaiden tasa-arvoista kohtelua ja empaattisuutta. Omien kasvojen ja äänen käyttö vähentää stigmaa ja ennakkoluuloja. ”Asiakkaan ja ammattilaisen väliin tarvittaisiin välillä tulkkia”, sanoo Oksanen. Myös hän haluaa tulevassa työssään rohkaista ammattilaisia ottamaan omat kokemukset käyttöön asiakastyössä.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Kaisa Oksasen kokemusasiantuntijavideo

Sekä kokemusasiantuntijoita että ammattilaisia tarvitaan päihde- ja riippuvuustyössä. Yhteistyö asiakaskohtaamisissa parantaa asiakkaan ja työntekijän välistä ymmärrystä ja näin vähentää mahdollisia väärinymmärryksiä. Yhdessä työskentely luo edellytyksiä asiakkaan ja ammattilaisen paremmalle kohtaamiselle.