Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

19.01.2023 | Näkökulma

Tarja Virolainen

”Äänestäjät ratkaisevat, kuuluuko hoito jokaiselle”

Kevään 2023 eduskuntavaalit ratkaisevat hyvinvointivaltion perustan toimivuuden, sanoo europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Hän nostaa esille päihde- ja mielenterveyspalvelujen teemoista kolme esimerkkiä, joiden edistämiseen äänestäjä voi vaaleissa vaikuttaa.

1. Päihdeongelma ei saa estää mielenterveyspalvelujen saamista

Tulevissa eduskuntavaaleissa äänestämme hyvinvointivaltion perusasioiden toimivuudesta. Siksi on tärkeää valita ehdokas, joka puolustaa jokaisen oikeutta myös päihde- ja mielenterveyshoitoon. Asuinpaikka tai lompakon paksuus eivät saa vaikuttaa hoidon saantiin. Elämän vastoinkäymiset voivat kohdata meitä jokaista, joten yhteiskunnan tuen pitää kuulua kaikille. Tulevaisuuden Suomi rakennetaan panostamalla ihmisten hyvinvointiin.

Keskeisiä muutostarpeita ovat esimerkiksi mielenterveyspalveluiden riittävä rahoittaminen ja maksuttomuus, nuorten tarpeisiin räätälöityjen päihdehoitojen kehittäminen, päivystysten riittävien mielenterveysresurssien takaaminen sekä terapiatakuun täysimääräinen toteuttaminen. Päihdeongelmat eivät saa estää mielenterveyshoidon saamista, ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kohtaamaa syrjintää pitää torjua. Mielenterveyden tukeminen on kaiken kaikkiaan saatava vahvemmin osaksi etsivää päihdetyötä.

2.  Käyttöhuoneet vähentäisivät huumeiden käytön haittoja

Keskeinen päihde- ja mielenterveyspalvelujen haaste ovat riittämättömät resurssit. Vaikka mielenterveyden ongelmat ovat pitkään lisääntyneet, mielenterveyspalveluiden osuus terveydenhuollon kustannuksista on pienentynyt 2000-luvulla. Erityisesti saavutettavia ja matalan kynnyksen palveluita tarvitaan lisää. 

Päihdepalveluihin toivoisin isoa asennemuutosta. Päihdeongelmista kärsivien ihmisten kokema syrjintä ja stigma estävät ihmisiä hakeutumasta hoitoon. On myös järkyttävää kuulla julkista keskustelua, jossa niin monet ratkaisut, kuten huumeita käyttävien ihmisten käyttöhuoneet, sivuutetaan koska ei haluta näyttäytyä ’päihdemyönteisenä’. Kannatan ehdottomasti käyttöhuoneiden perustamista. Tutkitusti on selvää, että ne vähentäisivät huumeista koituvia haittoja.

3. Rahapelaamisen eettiset toimintamallit saatava kuriin

Paras vaihtoehto tulevien vuosien päihde- ja mielenterveystyölle olisi hallituspohja, joka edistää heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia – ei sosiaaliturvan leikkaamista. Toivon, että puolueet sitoutuvat ajamaan hyvinvoinnin lisäämistä. Toivottavasti äänestäjät tutustuvat siihen, millaista politiikkaa puolueet ja ehdokkaat ovat näissä asioissa ajaneet. 

Vaaleissa valittujen päättäjien on tärkeää ottaa kantaa myös yleistyvään rahapeliriippuvuuteen. Sen haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi tarvitsemme tiukempaa EU-laajuista lainsäädäntöä, jotta kansainväliset verkossa toimivat rahapelifirmat ja niiden epäeettiset toimintamallit saadaan kuriin. Tällä hetkellä ongelmapelaamista ei usein tunnisteta ajoissa, joten sekä kansalaisten että erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietämystä rahapeliongelmista tulee lisätä. Rahapelihaitoista kärsivien ihmisten tulee saada monialaista tukea: hoitoa addiktion saamiseksi kuriin sekä tarpeen mukaan neuvoja ja tukea oman taloustilanteen helpottamiseksi.

Vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu ja muun muassa yksi Euroopan parlamentin mielenterveyskoalition puheenjohtajista. Aiemmin hän on toiminut Mielenterveyspoolin projektipäällikkönä ja kuului Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vireillepanijoihin.

Missä mennään 2023 -juttusarjassamme käsittelemme päihdealan ajankohtaisia tapahtumia eri näkökulmista.

Vuosi 2023 ratkaisee, kenestä Suomi välittää

Uudet lait voimaan – näin päihde- ja riippuvuuspalvelut muuttuvat 2023

Hyvinvointialueet – uusi alku päihde- ja mielenterveyspalveluille