Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Julkaisun nimi:

Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Tekijä:

Tapola, A.

Ingressi:

Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteisöllisyyden yleistä merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille sekä miten he kokevat yhteisöllisyyden Malmin K-klinikalla, mitkä asiat estävät yhteisöllisyyttä ja millaisia kehitysideoita heillä on yhteisöllisyyteen liittyen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää yhteisöllisyyden merkitystä haittoja vähentävän korvaushoidon kävijöille. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä A-klinikka Oy:n omistaman korvaushoitoa tarjoavan toimipisteen kanssa.

Tavoitteena opinnäytetyössä oli tuottaa A-klinikka Oy:lle tutkittua tietoa siitä: mitä yhteisöllisyys merkitsee kävijöille, millainen kokemus heillä on yhteisöllisyydestä toimipisteellä, sekä olisiko heillä kehitysideoita yhteisöllisyyttä koskien.

Teemahaastatteluista kävi ilmi seuraavia ajatuksia: yhteisöllisyyttä yleisesti pidettiin tärkeänä asiana siihen liittyvien sosiaalisten suhteiden ja tuen takia. Haastateltavat kokivat yhteisöllisyyden hyväksi toimipisteessä ja tähän vaikuttavia tekijöitä olivat suhteellisen pieni ja tiivis kävijäporukka, rauhallinen ilmapiiri ja kohteliaisuus. Haastatteluista selvisi myös, että yhteisöllisyyttä estää epäkohtelias käytös, liiallinen kontrolli, riitely, päihteiden hehkutus ja niiden kauppa.

Kehitysideoina haastateltavat toivat esiin toiminnalliseen aktiviteettiin liittyviä asioita yhteisöllisyyden parantamiseksi, esimerkiksi lippuja jääkiekko-otteluihin ja yhdessä urheilua.

Asia-/Avainsanat: haittoja vähentävä korvaushoito, yhteisöllisyys, A-klinikka Oy

Linkki julkaisuun:

http://www.theseus.fi/handle/10024/159824