Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät

Julkaisun nimi:

Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät

Tekijä:

Ringbom, H. Valkonen, J.

Ingressi:

Katsaus osoittaa, että järjestöt voivat edistää vapaaehtoisten hyvinvointia mahdollistamalla tarpeellisuuden kokemuksen ja merkityksellisen tekemisen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018, A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Katsauksessa selvitetään vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointikokemuksia ja sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä heidän hyvinvointiinsa. Katsauksessa käytetty aineisto on kerätty osana kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön MIPA-tutkimusohjelmaa (www.a-klinikka.fi/mipa). Vastaajat koostuivat useissa eri rooleissa järjestöjen toimintaan osallistuvista.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat. Vapaaehtoiset kokevat, että järjestöjen toiminnassa kohdatuksi tuleminen ja itsensä toteuttaminen edistävät heidän hyvinvointiaan. Yleisissä hyvinvointia edistävissä tekijöissä korostuu perheen ja ystävien kanssa vietettävä aika sekä rentoutuminen ja luonto. Katsauksessa pohditaan myös huumorin merkitystä hyvinvoinnille.

Vaikka vapaaehtoiset pitävät mahdollisuutta auttaa muita tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen, altruistiset tekijät eivät suoraan selitä hyvinvointia. Voikin olla, että vapaaehtoistyö tarjoaa kokemuksen siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen, mikä puolestaan edistää hyvinvointia. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt voivat edistää vapaaehtoisten hyvinvointia tarjoamalla mielekkäitä ja merkityksellisiä tehtäviä, mutta myös varmistamalla vapaaehtoisten jaksamisen ja riittävän tuen.

Asia-/Avainsanat: vapaaehtoistyö, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, mielen hyvinvointi, onnellisuus, merkityksellisyys

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Ringbom_Valkonen_tietopuu_katsaus_4-2018.pdf