Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vanhemmuuden voima – Ohjattu vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille äideille

Julkaisun nimi:

Vanhemmuuden voima – Ohjattu vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille äideille

Tekijä:

Aitta-aho, E.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja ohjeistaa ohjattu vertaistukiryhmä, jossa käsitellään vanhemmuuden teemoja.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2010

Julkaisun tiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön päätavoitteena oli koota ohjeet vastaavanlaisen äitien ryhmän ohjaamiseksi ja julkaista ne internetissä. Julkaistut ohjeet helpottavat ryhmän järjestämistä myös muualla ja antavat mahdollisuuksia monipuolisten toimintamallien käyttöön. Helposti toteutettavat ja monipuoliset toimintamallit mahdollistavat varhaisen puuttumisen lisääntyvän päihteiden käytön ongelmaan. Työ toteutettiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön Naisten virta -hankkeen kanssa.

Kokeiluryhmän osanottajamäärä jäi pieneksi ja ryhmä kokoontui vain kaksi kertaa, eikä ohjeita päästy kunnolla testaamaan ja arvioimaan. Tästä syystä ohjeita ei vielä julkaistu, mutta opinnäytetyön kolmannessa vaiheessa koottiin ohjeet valmiiksi julkaisua varten. Ryhmä pyritään järjestämään uudelleen keväällä 2010, ja silloin ohjeita voidaan arvioida ja täsmentää. Ohjeet julkaistaan Naisten Virta -hankkeen kotisivulla uuden kokeiluryhmän jälkeen.

Opinnäytetyössä kootut ohjeet antavat hyvän pohjan työn jatkamiselle. Uuden kokeiluryhmän jälkeen ohjeisiin on lisättävä vain uuden kokeilun tuomat kehittämisehdotukset. Idea on hyödyllinen ja käyttökelpoinen, ja se kannattaa viedä loppuun. On tärkeää, että kehitetään helposti toteutettavia toimintamalleja, joiden avulla päihdeongelmaisilla äideillä on mahdollisuus tavata vertaisiaan.

Asia-/Avainsanat: vanhemmuus, vanhemmuuden roolikartta, vertaistuki, päihdeongelma, voimaantuminen

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12317/opinnaytetyo_aitta-aho_elina.pdf?sequence=1