Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuus palvelujen kehittämistoiminnassa

Julkaisun nimi:

Vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuus palvelujen kehittämistoiminnassa

Tekijä:

Kähkönen, E.

Ingressi:

Nuorten tukemisessa olennaisena nähtiin tuen saavutettavuus, tuen kokonaisvaltaisuus ja voimavaralähtöisyys, toimiva yhteistyö ja tiedonkulku sekä luottamuksellisen asiakassuhteen luominen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, ylempi amk.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata ja toteuttaa vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuutta nuorten palvelujen kehittämistoiminnassa. Kehittämisympäristönä toimi A-klinikkasäätiön hallinnoimassa Nuoret Eteenpäin -hankkeessa toteutetut kehittämistyöryhmätapaamiset. Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa myös kehittämis-ehdotuksia kohderyhmän nuorten huomioimiseksi Kouvolan Ohjaamo -hankkeen toiminnassa.

Yhteiskehittämisen työpajoihin osallistuminen oli erittäin sitoutunutta. Osallistujat kokivat tasavertaisen toimijuuden avartavan näkökulmia erityisesti asenteisiin liittyen. Osallistujat kokivat työpajatoiminnan myös vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta lisäävänä.

Asia-/Avainsanat: nuoret, osallisuus, syrjäytyminen, monialainen yhteistyö, yhteistutkijuus, yhteiskehittäminen

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104921/kahkonen_erja.pdf?sequence=1