Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa

Julkaisun nimi:

Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa

Tekijä:

Hiljanen, U.

Ingressi:

Opinnäytetyössä tarkastellaan Järvenpään sosiaalisairaalan miesten osaston vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityötä potilaiden haastattelujen ja sosiaalityön sivujen hoitotyön kertomusten pohjalta. Tavoitteena on myös selvittää, mitä vaativan päihdekuntoutuksen potilaat pitävät tärkeinä asioina kuntoutuksen aikaisessa sosiaalityössä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön aineistoa ovat viiden potilaan haastattelut sekä sähköisestä tietojärjestelmästä 15 potilaan sosiaalityön hoitosivujen kirjaukset.

Sosiaalityötä tarvitaan päihdekuntoutuksessa. Kuntoutukseen tullessa kaksois-diagnoosipotilailla ei ole riittävästi tietoa sosiaaliturvasta. Potilaat tarvitsevat byrokratiatyössä yhteisön sosiaalialan työntekijän tukea ja apua sosiaaliturvaan liittyvien asioiden hoitamisessa.

Sosiaalityön kehittämisehdotukset palvelevat sosiaalityötyön sujuvuutta ja potilaiden kuntoutumista. Kehittämisen eteneminen tehostaa byrokratiatyötä ja psykososiaaliselle työlle jää enemmän aikaa.

Asia-/Avainsanat: kaksoisdiagnoosi, kuntoutus, päihdesosiaalityö, sosiaaliset asiat, kvalitatiivinen tutkimus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/5784