Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta

Julkaisun nimi:

Työntekijöiden mielipiteitä korvaushoidosta

Tekijä:

Tourunen, J. Kaskela, T. Pitkänen, T.

Ingressi:

Työntekijöiden mielipiteet korvaushoidosta ovat muuttuneet sallivammiksi. Korvaushoidot erilaistuvat yhä enemmän potilaiden tavoitteiden ja edellytysten mukaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Tiimi 1/2012, s. 27-28.

Lyhyt kuvaus:

Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa on toteutettu Suomessa 15 vuotta. Hoitoa määrittävät ohjeistukset on uusittu viisi kertaa. Hoitoa tarjoavien yksiköiden ja hoitoa saavien potilaiden määrät ovat kasvaneet. Myös hoitokäytännöt ovat vaihdelleet ja hakeneet muotoaan.

Artikkelissa tarkastellaan, miten korvaushoitoklinikoiden työntekijät arvioivat korvaushoidon tilannetta ja millaisia muutoksia mielipiteissä on tapahtunut.

Korvaushoidon työntekijöiden mielipiteet ovat  siirtyneet aiempaa sallivampaan suuntaan. Haittojen vähentämiseen tähtäävää korvaushoitoa painotetaan entistä enemmän suhteessa kuntouttavaan korvaushoitoon. Toisaalta valtaosa vastaajista haluaisi pitää myös lääkkeettömiä vaihtoehtoja esillä nykyistä enemmän.

Asia-/Avainsanat: opioidiriippuvuus, korvaushoito

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_112.pdf