Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Julkaisun nimi:

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Tekijä:

Nieminen, N. Jurvansuu, S.

Ingressi:

Tutkitulla tiedolla on järjestöissä monia käyttömahdollisuuksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa. Se voi tukea järjestöjen toimintaa antamalla työkaluja tulevaisuuden ennakointiin ja toiminnan mielekkääseen kohdentamiseen.

Tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta vastaa paremmin toimijoiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Tutkittua tietoa hyödyntämällä voidaan paljastaa toiminnan aukkokohtia sekä arvioida toimintaa ja tehdä sen vaikutuksia näkyviksi. Vankka tietoperusta sekä systemaattinen tiedonkeruu ja -hallinta vahvistavat järjestöidentiteettiä sekä sisäistä ja ulkoista luottamusta siihen, että järjestö toimii perustehtävänsä mukaisesti.

Asia-/Avainsanat: tutkimustieto, järjestöt, A-kiltojen Liitto ry

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu%20Katsauksia%203_2017%20Nieminen%20ja%20Jurvansuu%20301117%20jt.pdf