Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Turun metamfetamiiniverkosto ja ehkäisevä päihdetyö

Julkaisun nimi:

Turun metamfetamiiniverkosto ja ehkäisevä päihdetyö

Tekijä:

Jalo, N.

Ingressi:

Selvityksessä kuvataan turkulaisten päihteidenkäyttäijen yleisimmin käyttämiä päihteitä ja käyttäjien taustaa vuonna 2018.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Lyhyt kuvaus:

Esityksessä kerrotaan Turussa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä sekä toteutetusta tutkimuksesta, jossa tehtiin vuonna 2018 kysely päihteidenkäyttäjille samanaikaisesti jätevesitutkimuksen kanssa. Tutkimus tehtiin, koska vuoden 2016 ja 2017 jätevesitutkimuksissa huomattiin, että metamfetamiinin määrät olivat kasvaneet Turun jätevesissä.

Päihteiden käyttäjiltä kysyttiin heidän taustoistaan sekä yleisimmin käytetyistä päihdeaineista. Vastaukset saatiin yhteensä 224 Turun päihdepalveluiden asiakkaalta. Vastaajista 49 ei käytä lainkaan huumeita, mutta käyttää alkoholia ja tupakkaa tai jompaakumpaa. 74 % eli 180 vastaajaa käytti huumeita. Yleisin käytetty päihdeaine oli tupakka.

Asia-/Avainsanat: Turku, ehkäisevä päihdetyö, jätevesitutkimus, päihteidenkäyttö

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/turun_metamfetamiiniverkosto_ja_ehkaiseva_paihdetyo_jalo_2018.pdf