Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Julkaisun nimi:

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Tekijä:

Rissanen, P.

Ingressi:

Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen sekä tuo esiin uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Väitöskirja

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Kuntoutussäätiön tutkimussarja 88/2015: 1–245.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tavoitteena on valottaa psyykkisen sairastumisen ja kuntoutumisen ilmiötä tutkimalla yksittäistä kokemusta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat asiakassuhteet, niissä tapahtunut kohtaaminen ja toipumisprosessin eri vaiheissa olevan kuntoutujan mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa, kuntoutumiseen, toisten kuntoutujien tukemiseen sekä palvelujärjestelmän toimintaan.

Pääaineiston muodostaa vuonna 2006 minun ja toisen tutkijan, Susanna Hyvärin, kanssa käyty kirjallinen dialogi, jossa on tuotettu tietoa dialogisen vuorovaikutuksen kautta. Täydentävänä autoetnografisena aineistona käytän omia vuosien 1994 ja 2012 välisenä aikana kirjoittamiani päiväkirjamerkintöjä, sähköpostiviestejä ja kirjeitä hoitajalle, ystävälle sekä psykoterapeutille.

Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen identiteettikysymyksenä sekä tuo uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia. Tutkimuksessani nostan esiin kuntoutumiskokemuksia sekä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden tuomia mahdollisuuksia yksilölle ja palvelujärjestelmälle.

Asia-/Avainsanat: psyykkinen sairastuminen, hoito, hoitomenetelmät, kuntoutus, kuntoutuminen, identiteetti, kokemus, asiakassuhde, psykoterapia, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, kokemustieto, palvelujärjestelmä, autoetnografia, leimautuminen, stigma, osallisuus, asenteet, toiminta

Linkki julkaisuun:

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/04/Paivi_Rissanen.pdf