Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa

Julkaisun nimi:

Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa

Tekijä:

Räsänen, J.

Ingressi:

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat tekemisissä erilaisten toimintakyvyn arvioinnin välineiden kanssa jokapäiväisessä työssään.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Janus 27 (2), 111-126.

Lyhyt kuvaus:

Arviointimenetelmien käyttö ohjautui tutkimuksessa tutkittavien työntekijöiden palveluihin ulkoa päin, tilaajan edellyttämänä. Kuten aiemmat tutkimukset osoittavat, erilaiset arviointimenetelmät ja -mittarit ovat ammattilaisille tärkeitä ja hyödyllisiä välineitä, mutta ne ovat tuoneet myös monenlaisia pulmia arkityöhön.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten yhdeksän työntekijää tasapainottelevat toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkisen työn välillä sekä miten työntekijät puolustavat ja oikeuttavat arviointimenetelmien tavallisesta poikkeavaa käyttöä arkityössä.

Arviointimenetelmän käyttö vaatii työntekijöiltä herkkyyttä ja kykyä arvioida, mitä käsitteitä asiakkaiden kanssa käytetään, missä kohtaa arviointi on sopivaa tehdä sekä milloin käyttöä tulee perustella ja selittää asiakkaalle. Näyttää siltä, että työntekijät ennemmin tasapainottelevat ja sopeuttavat arviointimenetelmien käytön osaksi työtään kuin antavat arviointimenetelmän muovata työkäytäntöjään.

Asia-/Avainsanat: toimintakyky, arviointimenetelmät

Linkki julkaisuun:

https://journal.fi/janus/article/view/69875