Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kognitiivinen psykoterapia

Julkaisun nimi:

Sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kognitiivinen psykoterapia

Tekijä:

Holmberg, N. Kähkönen, S.

Ingressi:

Sosiaalisten tilanteiden pelko ja yleistynyt ahdistuneisuus ovat yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä. Katsausartikkelissa tarkastellaan ahdistuneisuushäiriön hoitoa ja eri terapiatekniikoita.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 125 (18), 1949-1956.

Lyhyt kuvaus:

Ahdistuneisuushäiriöiksi kutsutaan psykiatrisia häiriöitä, joissa ahdistuneisuus, jännittyneisyys tai pelko ovat keskeisiä oireita.

Sosiaalisessa fobiassa ja yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä samanaikaiset häiriöt, masennus, muu ahdistuneisuus ja päihdeongelmat ovat yleisiä.

Sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön psykologiaa on alettu ymmärtää paremmin ja uusia hoitomalleja on kehitetty.

Kognitiivis-behavioraalisesta traditiosta johdetut menetelmät ovat osoittautuneet ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa tehokkaiksi ja hoitotulosten pysyvän ainakin lyhyen seurannan aikana.

Asia-/Avainsanat: ahdistuneisuushäiriö, päihteet, mielenterveys, hoito

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98300.pdf