Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Se tekee oikeesti niin hyvää päälle” : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa

Julkaisun nimi:

”Se tekee oikeesti niin hyvää päälle” : Asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusta Tampereen kuntoutumiskeskuksessa

Tekijä:

Parkkinen, V.

Ingressi:

Katkaisuhoidon työntekijät ja asiakkaat olivat yhtä mieltä siitä, että liikunta lievittää ahdistusta, helpottaa hoitojakson toteutumista sekä fyysisiä vieroitusoireita yhdessä muun hoidon kanssa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tutkittiin katkaisuhoidossa olevien asiakkaiden ja työntekijöiden ajatuksia liikunnan merkityksestä osana huumevieroitusjaksoa. Haastateltavien henkilöiden kokemusten ja mielipiteiden lisäksi selvitettiin hoitojakson aikaiseen liikuntaan liittyviä kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia.

Aineisto kerättiin Tampereen kuntoutusmiskeskuksen katkaisuhoito-osaston asiakkailta ja työntekijöiltä. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää työntekijää ja yhdeksää asiakasta.

Tulokset osoittivat, että sekä asiakkaiden että työntekijöiden mukaan katkaisuhoitojakson aikana tapahtuvalla kevyellä liikunnalla on positiivisia vaikutuksia asiakkaiden psyykkiseen hyvinvointiin ja se helpottaa myös fyysisiä vieroitusoireita. Työntekijöiden mukaan liiallisella innostuksella liikuntaan voi olla myös haittavaikutuksia, jonka seurauksena keskittyminen itse vieroitukseen heikkenee.

Asia-/Avainsanat: katkaisuhoito, huumevieroitus, toiminnalliset menetelmät, terveysliikunta

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121420693