Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland.

Julkaisun nimi:

Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland.

Tekijä:

Tourunen, J. Häkkinen, M. Pitkänen, T. Simojoki, K.

Ingressi:

C-hepatiitin hoito onnistuu korvaushoidon yhteydessä.

Julkaisukieli:

Englanti

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

A-klinikkasäätiön raporttisarja 67/2019.

Lyhyt kuvaus:

A-klinikka Oy pilotoi C-hepatiitin hoitoa korvaushoitoa saaville potilailleen Espoossa ja Helsingissä vuonna 2018. Kolmen kuukauden hoidon laboratoriokokeet, lääkehoito ja psykososiaalinen tuki toteutettiin potilaiden omalla klinikalla.

Hepatiittilääkkeen antaminen onnistui osana korvaushoitoa sujuvasti ilman merkittävää lisätyötä. Pilottiin valittiin 20 potilasta laboratoriokokeiden perusteella. Oheiskäytöllä tai korvaushoidon muodolla ei ollut merkitystä. Poissulkevia tekijöitä olivat raskaus sekä vakava maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Pilotin osallistujat vastasivat hyvin korvaushoitopotilaiden profiilia Suomessa.

C-hepatiitin pilottihoito tuki potilaiden korvaushoidon tavoitteita. Hoito motivoi omasta terveydestä huolehtimiseen, hoitoon sitoutumiseen ja kuntoutumiseen. Potilaat arvioivat hoidon jälkeen elämäntilanteensa hieman paremmaksi.

Linkki julkaisuun:

https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2020-01/HCV_PilotProjekt_raportti_Eng.pdf