Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita

Julkaisun nimi:

Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita

Tekijä:

Kanste, O. Pitkänen, T. Halme, N.

Ingressi:

Päihdepalveluja käyttävillä pienten lasten vanhemmilla on monenlaisia lapseen, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyviä huolia ja avuntarpeita. Tämä haastaa kehittämään palveluja ja yhteistyötä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2014, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Tuoreessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja A-klinikkasäätiön tutkimusraportissa on kuvattu pienten lasten vanhempien avun ja tuen tarpeita, avun saamista ja osallisuutta perheessä ja palvelutilanteessa sekä kokemuksia yhteistoiminnasta.

Tutkimukseen osallistui 34 laitoskuntoutusjaksolla olevaa vanhempaa ja 132 päihdehoitoyksiköiden työntekijää eri puolelta maata.

Tutkimuksen tuloksista selviää, että vanhempien huolenaiheet liittyvät erityisesti taloudelliseen tilanteeseen, parisuhteeseen, syyllisyyden tunteisiin ja lasten hyvinvointiin. Ammattilaiset kokivat erityisen vaikeaksi ottaa asiakkaan kanssa puheeksi parisuhdeongelmat, avio- tai avoeroon liittyvät huolet, perheessä olevat mielenterveysongelmat ja vakavat sairaudet.

Monilla päihdehoidossa olleista vanhemmista oli kokemusta moniammatillisesta verkostotyöstä. Vanhemmat olivat kokeneet tapaamisten edistäneen perheen tavoitteiden saavuttamista, mutta he eivät kuitenkaan olleet kokeneet itseään täysin tasavertaisiksi osallistujiksi.

Asia-/Avainsanat: lapsiperheet, päihdepalvelut, puheeksiotto, moniammatillisuus, verkostotyö

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_414.pdf