Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Palveluohjauskansio ja asiakkaan opas – työvälineet laadukkaaseen palveluohjaukseen A-klinikalla

Julkaisun nimi:

Palveluohjauskansio ja asiakkaan opas – työvälineet laadukkaaseen palveluohjaukseen A-klinikalla

Tekijä:

Rehmonen, S. Shabani, M.

Ingressi:

Kehittämishankkeen tehtävänä oli tuottaa työväline laadukkaaseen palveluohjaukseen Salon A-klinikkatoimen toimintakeskusten ohjaajille. Tuotoksena syntyi kattava palveluohjauskansio, joka sisältää Salon A-klinikkatoimen, Salon terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon, Salon kaupungin, TE-toimiston ja Kelan palvelut. Lisäksi palveluohjauskansiossa esitellään kolmannen sektorin palveluita ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipalvelutyö.

Lyhyt kuvaus:

Kehittämishankkeen tehtävänä oli tuottaa työväline laadukkaaseen palveluohjaukseen Salon A-klinikkatoimen toimintakeskusten ohjaajille. Työvälineeksi muodostui palveluohjauskansio, josta työstettiin suppeampi versio asiakkaiden käyttöön.

Kehittämisen menetelminä käytettiin kirjallisuuteen tutustumista, kehittämishankepäiväkirjoja, suunnitelman ja toimintasuunnitelman tekemistä, teemahaastattelua, dialogista yhteistyötä työyhteisön kanssa sekä havainnollistamista valokuvaamalla sekä dokumentointia. Kehittämishankkeen prosessi eteni vaiheittain konstruktivistisen mallin mukaan.

Tuotoksena syntyi kattava palveluohjauskansio, joka sisältää Salon A-klinikkatoimen, Salon terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon, Salon kaupungin, TE-toimiston ja Kelan palvelut. Lisäksi palveluohjauskansiossa esitellään kolmannen sektorin palveluita ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia. Palveluopas on asiakasryhmän näkökulmasta rakennettu, suppeampi versio palveluohjauskansiosta. Valmiit tuotokset arvioitiin työyhteisössä tarkoitustaan vastaaviksi ja ne otettiin innolla vastaan.

Asia-/Avainsanat: palvelujärjestelmä, palveluohjaus, päihdetyö

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/rehmonen_shabani.pdf