Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti

Julkaisun nimi:

Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Ingressi:

Päihteidenkäyttöön liittyvä voimakas häpeäleima vaikeuttaa riippuvuusongelmasta kärsivän elämää monin tavoin ulottuen esimerkiksi työ- ja opiskeluelämään sekä asumiseen. Valtaosa väestöstä ei esimerkiksi haluaisi asua päihteitä käyttävän naapurissa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2021, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometrissa kartoitetaan suomalaisten asenteita mielenterveyskuntoutujia sekä päihteitä riippuvuustasoisesti käyttäviä henkilöitä kohtaan.

Mielenterveysbarometrin mukaan valtaosa väestöstä ilmoitti, ettei halua huumeidenkäyttäjää naapurikseen. Sen sijaan alkoholistien osalta asenteet olivat hieman lievempiä, mutta silti osuus oli yli puolet vastaajista. Tulokset heijastavat kuvaa siitä, että päihderiippuvuutta stigmatisoidaan enemmän kuin muita mielenterveyden häiriöitä. Häpeäleimassa on myös päihdekohtaisia eroja: huumeiden käyttäminen on stigmatisoidumpaa kuin alkoholinkäyttö.

Voimakas stigma vähentää auttamishalua niitä kohtaan, joihin stigma kohdistuu. Erityisesti päihteitä käyttävien avunsaannin ansaitsevuus on nähty vähäisempänä, kuin mielenterveyskuntoutujien.

Asia-/Avainsanat: päihteidenkäyttö, stigma, palvelujen käyttö, mielenterveyskuntoutuja

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tiimi_3_2021_paihteidenkayttajiin_liittyva_stigma_muuttuu_hitaasti.pdf