Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti

Julkaisun nimi:

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti

Tekijä:

Pitkänen, T.

Ingressi:

Päihdehoitoa saaneiden kuolleisuuteen liittyy alkoholi noin puolissa tapauksista. Myös ennenaikaiset kuolemat ovat keskimääräistä yleisempiä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2017, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus:

A-klinikkasäätiön rekisteritutkimuksessa tutkittiin Järvenpään sosiaalisairaalaan ja kahdelle Helsingissä sijaitsevalle avohoidon klinikalle päihdeongelman vuoksi vuosina 1990-2009 hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuutta (N = 10 898). Tutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskukselta saatuja tietoja. Tutkitusta joukosta vuoteen 2014 mennessä oli kuollut miehistä kolmasosa ja naisista viidesosa, yhteensä 3 216 henkilöä. Ensimmäisestä päihdehoidon kirjauksesta kuolemaan kului keskimäärin 7,9 vuotta.

Kuolleista reilun neljännen kuolinsyy oli alkoholiin liittyvä. Seuraavaksi yleisimpiä syitä kuolemalle olivat tapaturmat, väkivaltaiset tai vahingoittavat tapahtumat sekä itsemurhat. Muista kuin päihde-ehtoisista sairauksista yleisimpiä olivat verenkiertoelinten taudit ja syövät. Nuorimpia kuolleita olivat huumeiden tai lääkkeiden käytön, väkivallanteon tai itsemurhan vuoksi kuolleet.

Seurantajakson 1990–2009 alussa hoitoon hakeutui ensisijaisesti alkoholia käyttäneitä vanhempia henkilöitä ja 2000-luvulla nuorempia päihteiden sekakäyttäjiä, mikä vaikutti myös kuolleisuuteen sitä vähentäen. Laitoshoidon keskeytyminen lisäsi riskiä kuolemaan erityisesti miehillä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa – tämä ehkäisisi alkoholiperäisiä ja ennenaikaisia kuolemia.

Asia-/Avainsanat: A-klinikkasäätiö, rekisteritutkimus, päihdeongelma, kuolleisuus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_417.pdf