Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista

Julkaisun nimi:

Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista

Tekijä:

Pitkänen, T. Kaskela, T. Tyni, S. Tourunen, J.

Ingressi:

Vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista on haastavaa kerätä seurantatietoa. Asiakkaita on vaikea tavoittaa ja motivoida vastamaan tutkimuslomakkeeseen tai haastatteluun. Tietoa tarvitaan kuitenkin palveluiden ja vankeinhoidon kehittämiseksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016.

Lyhyt kuvaus:

Rikollisuus on päihdehoidon asiakaskunnan keskuudessa yleistä, mutta tarkkaa tietoa vankeuteen tai sakkoihin johtaneen rikollisuuden yleisyydestä, luonteesta ja ajoituksesta ei ole ollut käytettävissä. Palvelujen kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, haetaanko apua ennen rikollisen toiminnan alkamista, minkälaiset asiat lisäävät rikollisuuden riskiä ja väheneekö rikollinen toiminta päihdehoidon myötä.

Tutkimuksessa selvitettiin vuosien 1990 ja 2009 välillä päihdehoidossa olleiden laitos- ja avohoidon potilaiden (N=10 898) vankeuteen johtanutta rikollisuutta rekisteritietoja käyttäen. Erityisesti tarkasteltiin niiden päihdeongelmaisten potilaiden (n=3 409) elämänkulkua, jotka olivat olleet vangittuina tai suorittaneet yhdyskuntapalvelua vuosien 1992–2010 välisenä aikana. Tutkimukseen kuuluneiden henkilöiden osuus oli vuosittain 6–9 % Suomen vankiloissa olleista vangeista.

Rikollisuus oli yleistä päihdeongelmaisten potilaiden keskuudessa erityisesti nuorilla miehillä. Päihdeongelman takia hoidossa olleilla potilailla löytyi merkintä viimeaikaisista tuomioista tai sakoista (2006–2010) kolmelta viidestä (61 %) miehestä ja yli kolmannekselta (37 %) naisista. Vankitietojärjestelmässä oli vuosien 1992–2010 ajalta vähintään yksi merkintä 39 %:lla miehistä ja 15 %:lla naisista. Joka toisella näistä naisista ja kolmanneksella miehistä löytyi merkintä päihdehoidosta ennen ensimmäistä merkintää vankitietojärjestelmässä.

Päihdeongelman takia hoidossa olleiden naisten ja miesten väliset erot päihdeongelman, rikollisuuden ja taustan osalta olivat hyvin suuret. Sukupuolten väliset erot kuitenkin pienenivät kun tarkasteltiin ainoastaan niitä potilaita, joilla oli merkintä vankitietojärjestelmässä. Vankilassa olleista päihdeongelmaisista suuri osa oli käynyt vain peruskoulun ja oli työelämän ulkopuolella, monilla heistä oli terveydellisiä ja mielenterveyden ongelmia. Sukupuolen lisäksi rikollisuudessa esiintyi eroja, jotka olivat yhteydessä syntymävuoteen sekä pääpäihteeseen.

Asia-/Avainsanat: rekisteritutkimus, päihdehoito, vangit, rikollisuus, alkoholi, huumeet, sukupuoli, seuranta

Linkki julkaisuun:

http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/YpkSA2YG1/RISE_paihdehuoltoon_hakeutuneiden_rikollisuus_verkko.pdf