Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla

Julkaisun nimi:

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla

Tekijä:

Tourunen, J. Pitkänen, T.

Ingressi:

A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella hoitoyksiköissä on pystytty kohtaamaan hyvin ja tasapuolisesti eri syistä päihdehoitoon hakeutuneet asiakkaat. Tyytyväisyyden taustalla vaikuttaa olevan toimiva hoitosuhde.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2015, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelissa tarkastellaan palveluyksiköiden asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta päihdehoitoon hakeutumisen syyn yhteyttä palvelukokemuksiin, omaan elämäntilanteeseen ja arvioituun muutokseen hoidon aikana.

Mielenterveyden takia hoitoon hakeutuneet kokivat keskimääräisesti elämäntilanteensa heikommaksi kuin muut vastaajat. Kuitenkin kaikki kyselyyn vastanneet arvioivat päihdehoitojakson vaikuttaneen positiivisesti omaan elämäntilanteeseen.

Asiakastyytyväisyyden taustalla vaikuttaa olevan hyvä hoitosuhde: ammattitaitoiset työntekijät, yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, mielenterveys, elämäntilanne, asiakastyytyväisyys

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_415.pdf