Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

Julkaisun nimi:

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistyminen on useissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä toiminnan lähtökohta ja arvopohja.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Joka toisessa aineiston paikallisyhdistyksessä päihde- ja mielenterveysongelmien yhteisesiintyvyys nähtiin vähintään jossain määrin merkittäväksi ongelmaksi toiminnan kohderyhmässä. Yhdistyksissä kaivattiin tehokkaampia keinoja auttaa ja tukea tätä kohderyhmää.

Kolmannes aineiston paikallisyhdistyksistä ilmoitti järjestävänsä päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävää toimintaa. Tällaista toimintaa oli esimerkiksi etsivä ja rikosseuraamustyö, erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikka- tai päiväkeskustoiminta. Toiminta perustui suurelta osin yhteistyöhön muiden kolmannen tai julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Kolmanneksessa yhdistyksistä ei koettu tarvetta päihde- ja mielenterveystyön yhdistämiseen.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysyhdistykset, päihde- ja mielenterveystyö, kaksoisdiagnoosi, MIPA, kolmas sektori, julkinen sektori

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Katsauksia_2_2017_integraatio.pdf