Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä

Julkaisun nimi:

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä

Tekijä:

Sihvonen, M.

Ingressi:

Alle 30-vuotiaat samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat ovat erityinen asiakasryhmä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Oikea-aikainen ja yksilöllinen kohtaaminen erilaiset tarpeet huomioiden on ensiarvoista näiden nuorten auttamiseksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2021, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

THL:n Päihdetapauslaskennassa kerätään tietoja sote-palveluiden päihteisiin liittyvistä asiakaskäynneistä. Vuoden 2015 aineiston rajaaminen alle 30-vuotiaisiin mahdollisti nuorten kaksoisdiagnoosiasiakkaiden tarkemman asiakasprofiilin tarkastelun Pro gradu -tutkielmassa. Tarkasteltavia alle 30-vuotiaiden kaksoisdiagnoosiasiakkaiden päihdeasiointeja aineistossa oli 980.

Aineiston perusteella huumausaineiden asema näyttäytyi vahvana päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten elämässä. Tyypillistä oli myös useiden päihteiden samanaikainen käyttö sekä kovien huumeiden käyttö. Palvelutarpeina korostuivat tarpeet liittyen päihdeongelmaan ja psyykkisiin syihin. Alle 30-vuotiaiden tarkastelua tehtiin myös ikäryhmittäin, mistä selvisi esimerkiksi, että nuoren korkeampi ikä nostaa myös päihde-ehtoisten asiointien määrää.

Tutkimuksen mukaan tämän asiakasryhmän yksilöt olisi kohdattava yksilölliset tilanteet huomioiden. Tieto nuorista kaksoisdiagnoosiasiakkaista mahdollistaa ehkäisevien ja korjaavien palveluiden kehittämisen.

Asia-/Avainsanat: Päihdetapauslaskenta, kaksoisdiagnoosi, nuoret

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tiimi_4_2021_paihde-_ja_mielenterveysongelmista_karsivat_nuoret.pdf