Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Osalliseksi omaan elämään – Work out-ohjelma nuoren vangin tukena

Julkaisun nimi:

Osalliseksi omaan elämään – Work out-ohjelma nuoren vangin tukena

Tekijä:

Granfelt, R.

Ingressi:

Tutkimus osoittaa, että WOP-ohjelmaa (Work Out Project) voi soveltaa kehitettäessä muita kuntoutusmuotoja, ja sitä on mahdollista muokata osaksi isojen suljettujen laitosten kuntouttavaa toimintaa. Tämä lisää edellytyksiä rakentaa myös pitkäaikaisvangeille toimivia rangaistusajan suunnitelmia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 4/2008.

Lyhyt kuvaus:

Keravan vankilan WOP-projektin (Work Out Project) tavoitteena oli nuorten uusintarikollisuuden vähentäminen sekä vapautuvan vangin toimintakyvyn tukeminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen.

Projektityössä rakennettiin yhteistyössä nuoren vangin ja verkostotahojen kanssa vangin kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen pohjautuva yksilöllinen ja realistinen tulevaisuudensuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitettiin jo vankeusaikana ja tuettiin myös vapautumisen jälkeen.

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa nuorten vankien kuntoutuksesta, vapauteen valmentavasta toiminnasta ja vapautumisen jälkeisestä ammatillisesta tuesta siten, että projektin kokemuksia voi hyödyntää paitsi nuorten vankien kuntoutuksen kehittämisessä myös laajemmin vankeinhoidossa.

Tutkimuksessa haastateltiin WOP-projektin työntekijöitä, vankeja ja vankilasta vapautuneita nuoria. Aineistoa täydensin myös projektin raportit ja havainnointiaineisto.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkäjänteisesti etenevä kokonaisvaltainen kuntoutus on mahdollista myös suljetuissa laitoksissa, vaikka avolaitosympäristö tarjoaakin parhaat edellytykset yksilöllisesti vapauteen valmentavan ohjelman toteutukselle.

Asia-/Avainsanat: kuntoutus, nuoret vangit, vapauteen valmennus, psykososiaalinen tuki

Linkki julkaisuun:

https://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-risenjulkaisusarja/6Bzt7OmiM/4_2008_Osalliseksi_omaan_elamaan_Work_out_ohjelma.pdf