Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö – katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin

Julkaisun nimi:

Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö – katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin

Tekijä:

Levola, J. Pitkänen, T. Tourunen, J. Holmberg, N. Holopainen, A.

Ingressi:

Artikkelissa käsitellään katsauksenomaisesti opioidiriippuvaisten persoonallisuushäiriöitä. Kirjallisuus antaa olennaista tietoa persoonallisuushäiriöiden ja päihderiippuvuusoireyhtymän yhteisistä kliinisistä piirteistä ja taustoista, sekä erotusdiagnostiikan ongelmakohdista ja hoidollisista haasteista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49 (4), 342-349.

Lyhyt kuvaus:

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisempiä opioidiriippuvaisten keskuudessa kuin yleisväestössä. Etenkin antisosiaalisen persoonallisuuden on todettu olevan opioidiriippuvaisissa yliedustettuna. Toisaalta on tärkeää ymmärtää päihdehäiriön aiheuttamaa riippuvuuskäyttäytymistä ja erottaa päihteiden suorat vaikutukset itsenäisistä psyykkisistä oireista.

Järjestelmällinen ja asianmukainen psykiatristen oheissairauksien seulonta ja diagnostiikka on tähdellistä opioidiriippuvaisilla, jotta yksilön oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon mahdollistuisi. Persoonallisuushäiriöihin liittyvä stigmatisaatio on hoitojärjestelmässämme edelleen ongelma, minkä vuoksi diagnoosin asettamisen on oltava harkittu ja hyvin perusteltu.

Asia-/Avainsanat: opioidit, persoonallisuushäiriö, diagnostiikka, hoitojärjestelmä

Linkki julkaisuun:

http://ojs.tsv.fi/index.php/SA/article/view/9351