Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Muuten ois toisenlaista”. Pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksia A-klinikalla asioimisesta

Julkaisun nimi:

”Muuten ois toisenlaista”. Pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksia A-klinikalla asioimisesta

Tekijä:

Virrankoski, L.

Ingressi:

Inhimillinen kohtelu ja hyväksytyksi tulemisen kokemus olivat keskeisiä tekijöitä positiivisen asiakaskokemuksen muodostumisessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielmassa tarkastellaan pitkäaikaisten, yli viisi vuotta asioineiden alkoholiongelmaisten asiakkaiden kokemuksia A-klinikan asiakkuudesta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten pitkäaikaisasiakkaat kokevat asioinnin ja itsensä asiakkaina, minkä vuoksi he A-klinikalla asioivat sekä mitä klinikka heille merkitsee.

Tutkielmaa varten haastateltiin yhdeksää A-klinikan pitkäaikaista asiakasta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Tulosten perusteella A-klinikka näyttäytyi pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksissa varsin positiivisessa valossa. Keskeisiä tekijöitä kokemuksen muodostumisessa olivat inhimillinen kohtelu sekä kokemus hyväksytyksi tulemisesta. Kielteisinä kokemuksina nostettiin esiin jonotusaikojen pituus päivystysvastaanotolle.

Asia-/Avainsanat: A-klinikat, asiakkuus

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-18181