Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Mussa elää niin vahvasti se, että on pakko esittää et kaikki on hyvin. Oon onnistunut siinä tahtomattanikin.” – Varjomaailma-verkkopalvelu tukemassa nuoria, jotka kokevat haittaa vanhempiensa päihteiden käytöstä

Julkaisun nimi:

”Mussa elää niin vahvasti se, että on pakko esittää et kaikki on hyvin. Oon onnistunut siinä tahtomattanikin.” – Varjomaailma-verkkopalvelu tukemassa nuoria, jotka kokevat haittaa vanhempiensa päihteiden käytöstä

Tekijä:

Peuhkurinen, S.

Ingressi:

Opinnäytetyö osoittaa, että Varjomaailman nuoret elävät sekä täysin tavallisten nuoruuskokemusten että vanhemman päihteiden käytöstä johtuvien haittakokemusten kanssa. Kaikki nuoret saivat apua elämäntilanteeseensa Varjomaailmasta. Dialogi toimi työmenetelmänä luottamuksellisen keskustelun aikaansaamisessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Laurea ammattikorkeakoulu, Hyvinkää, sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten elämänkokemuksia ja tutkia Varjomaailman suljettujen ryhmien tavoitteellisen toiminnan toteutumista verkkokeskustelussa. Tarkoituksena oli myös peilata elämänkokemuksia suhteessa Varjomaailman tarjoamaan toimintaan.

Tutkimusaineistona käytettiin yhden suljetun ryhmän sisäistä vuorovaikutusta, joka on tekstin muodossa. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen ja sen tyypiksi muodostui tapaustutkimus.

Opinnäytetyö osoittaa, että Varjomaailman nuoret elävät sekä täysin tavallisten nuoruuskokemusten että vanhemman päihteiden käytöstä johtuvien haittakokemusten kanssa. Nuoret puhuivat arkipäivän asioista Varjomaailmassa, koska kotona niistä ei yleensä puhuttu.

Nuorten kokemukset vanhemman päihteiden käytöstä olivat yhtäläiset aiemman tutkimustiedon kanssa. Väkivalta nousi keskeiseksi asiaksi nuorten kertomuksissa. Nuoret pohtivat Varjomaailmassa paljon vanhemman päihteiden käyttöä sekä sen herättämiä ajatuksia ja tunteita.

Kaikki nuoret saivat apua elämäntilanteeseensa Varjomaailmasta. Ohjaajat toteuttivat verkkokeskusteluissa ennalta määriteltyjä tavoitteita. Dialogi toimi työmenetelmänä luottamuksellisen keskustelun aikaansaamisessa. Myös verkkoympäristö tuki nuorten puhumista ja loi intensiivisen tunnelman keskusteluihin.

Näyttää siltä, että Varjomaailman kaltaisia palveluita tarvittaisiin enemmän. Järjestöjen ohella myös julkisen palvelujärjestelmän tulisi selvittää mahdollisuuksia tarjota palveluita verkossa päihdeongelman sivullisten uhrien auttamiseksi.

Asia-/Avainsanat: Varjomaailma, verkkososiaalityö, vanhemman päihteiden käyttö, nuorten kokemukset

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/107510