Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Luontoavusteinen toiminta työhyvinvoinnin tukemisessa

Julkaisun nimi:

Luontoavusteinen toiminta työhyvinvoinnin tukemisessa

Tekijä:

Backman, N.

Ingressi:

Työelämän kasvavat vaatimukset leimaavat sosiaali- ja terveysalan työtä. Tutkimus osoitti, että organisaatiossa, jossa tehdään psyykkisesti kuormittavaa työtä, työntekijöiden työhyvinvointia voidaan tukea luontoavusteisella toiminnalla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

LAB-ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä selvitettiin luontoavusteisen työhyvinvoinnin tukemiseksi suunnitellun tavoitteellisen toiminnan koettuja vaikutuksia päihdekuntoutujien kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.

Tutkielmaprosessissa järjestettiin luontoavusteisen toiminnan ohjauskerta, johon A-Klinikka Oy:n Päihdesairaalan työntekijät osallistuivat. Ohjauskerran kokemuksia kartoitettiin kyselylomakkeella ja vastaukset muodostivat tutkielman aineiston.

Luontoavusteisuuden merkitykset paikantuivat työntekijöiden vastauksissa elpymisen, mielialan kohenemisen ja tarkkaavaisuuden paranemisen luokkiin.

Opinnäytetyön tulosten perusteella organisaatiot voivat hyötyä luontoavusteisesta työntekijöille suunnatusta toiminnasta, sillä sen avulla on mahdollisuus tukea työhyvinvointia.

Asia-/Avainsanat: työhyvinvointi, luontoavusteinen toiminta, päihdekuntoutus

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022091520180