Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lopetetaan yhdessä -Huumeiden käyttäjien toisilleen antama vertaistuki päihdelinkin keskustelualueella

Julkaisun nimi:

Lopetetaan yhdessä -Huumeiden käyttäjien toisilleen antama vertaistuki päihdelinkin keskustelualueella

Tekijä:

Kykkänen, J.

Ingressi:

Opinnäytetyöstä selviää, että Päihdelinkin keskustelualueella vertaistukea haettiin erityisesti vieroitusoireista selviämiseen, huumeiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen sekä vapaa-ajanviettoon, johon aiemmin oli kuulunut huumeet.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Kandidaatin tutkielma

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka/yhteiskuntapolitiikka.

Lyhyt kuvaus:

Tutkielmassa käsitellään huumeiden käyttäjien toisilleen antamaa vertaistukea päihdelinkin keskustelualueella, missä kirjoitetaan täysin anonyymisti. Tämä toimii tutkielmassa tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä, mutta lisäksi käsitellään, miten kirjoittajien välinen vuorovaikutus ilmenee keskustelualueella. Päihdelinkin keskustelualue antaa huumeiden käyttäjille muista vertaistuen muodoista poikkeavan kontekstin, sillä kukaan ei voi tunnistaa heitä. Lisäksi vertaisten luoma yhteenkuuluvuus on suuressa osassa huumeiden käyttöä sekä sen lopettamista, sillä monet huumeiden käyttäjät kuuluvat sellaiseen sosiaaliseen ympäristöön, jossa on muitakin huumeiden käyttäjiä.

Aineistosta nousi esiin se, että huumeiden käyttäjät antavat toisilleen tukea vastailemalla, jakamalla kokemuksiaan sekä tsemppaamalla ja kannustamisella huumeiden käytön lopettamiseen. Lisäksi he jakoivat omia kokemuksiaan ja tietoa päihdepalveluista ja vinkkejä vieroitusoireista selviämiseen. Huumeiden käyttäjät tulivat keskustelualueelle lähinnä hakemaan vertaistukea ja kysymään neuvoja heitä askarruttaviin kysymyksiin. Sana ”vertaistuki” tuli todella monessa viestissä esiin, ja sitä jopa pyydettiin suoraan. Eniten vertaistukea haettiin vieroitusoireista selviämiseen, huumeiden käytön vähentämiseen ja lopettamiseen sekä vapaa-ajanviettoon, johon aiemmin oli kuulunut huumeet. Ne, jotka kirjoittivat päihdelinkin keskustelualueella, tiedostivat omat ongelmansa hyvin ja olivat sanojensa mukaan valmiita kokeilemaan huumeiden käytön lopettamista. Donath (1999) mainitsee teoksessaan, että internetin keskustelupalstoille menemisen yksi merkittävimmistä tekijöistä on ihmisen identiteetti. Tietynlaiset ihmiset hakeutuvat toisia helpommin internetin keskustelupalstoille.