Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa

Julkaisun nimi:

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa

Tekijä:

Pitkänen, T.

Ingressi:

Jotta voidaan ottaa huomioon lasten turvallisuus ja muut tarpeet, on tärkeää selvittää päihdehoidon asiakkaiden perhetilanne. Ensimmäinen askel lasten huomioon ottamisessa on tieto heidän olemassa olostaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2013, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelissa tarkastellaan osana Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen -hanketta tehtyä haastattelututkimusta, jossa selvitettiin päihdehoidossa olevien pienten lasten vanhempien elämäntilannetta ja kokemuksia lapsiperheille suunnatuista palveluista.

Tutkimukseen haastateltujen perherakenne oli useasti monimutkainen. Moniin perheisiin kuului ydinperheen lisäksi lapsia, jotka asuivat muualla, esimerkiksi toisen vanhemman luona tai sijoitettuna. Tutkimuksessa selvisi, että hoitokirjauksista ei ilmennyt perhetilanteen järjestelmällinen selvittäminen. Päihdehoidossa lasten huomioon ottaminen lähteekin liikkeelle perhetilanteen selvittämisestä.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, lapsiperheet

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_313.pdf