Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lasinen lapsuus emotionaalisena traumana: verkossa toimivien vertaistukiryhmien toiminnan mallintaminen A-klinikkasäätiölle

Julkaisun nimi:

Lasinen lapsuus emotionaalisena traumana: verkossa toimivien vertaistukiryhmien toiminnan mallintaminen A-klinikkasäätiölle

Tekijä:

Lindroth, H. Snellman, S.

Ingressi:

Opinnäytetyössä mallinnettiin A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan aikuisille suunnattujen ja ammatillisesti ohjattujen verkossa toimivien vertaistukiryhmien toiminta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Lasinen lapsuus tarkoittaa sitä, että ihminen on lapsuudessaan kärsinyt vanhempansa alkoholinkäytöstä. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta tarjoaa tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville, esimerkiksi vertaistukiryhmien muodossa.

Opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa Lasinen lapsuus vertaistukiryhmätoiminnan yhteyttä toipumisorientaatioon ja traumainformoituun lähestymistapaan sekä tarjota vertaistukiryhmien ohjaajille tukea työhönsä.

Opinnäytetyön tuotoksena mallinnettiin vertaistukiryhmien toimintaa. Mallissa esiteltiin ryhmien toiminta teoreettiseen tietoon pohjaten sekä havainnollistettiin ohjaajien roolia prosessissa. “TraTO – Traumasta Toipumisen Orientaatioon” -mallia täydennettiin tekstillä ”Mikä on TraTO-malli”, joka tukee mallin käyttöä vertaistukiryhmätoiminnan esittelyssä.

Asia-/Avainsanat: ammatillinen ohjaus, emotionaalinen trauma, lasinen lapsuus, toipumisorientaatio, traumainformoitu työote, vertaistukiryhmätoiminta

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052511930