Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Laittomasta opioidikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin

Julkaisun nimi:

Laittomasta opioidikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin

Tekijä:

Alho, H. Vuori, E. Holopainen, A.

Ingressi:

Duodecim pääkirjoituksessa pohditaan ratkaisua buprenorfiinin katukaupan hillitsemiseksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2007

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 123 (7), 757-758.

Lyhyt kuvaus:

Pääkirjoituksen mukaan korvaushoidon hoitojärjestelmää tulisi kehittää joustavammaksi: Yksilölliset erot ja erilaiset tarpeet huomioiva hoito lisäisi kustannusvaikuttavuutta ja torjuisi tehokkaammin huumehaittoja.

Asia-/Avainsanat: buprenorfiini, korvaushoito, opioidit, huumehaitat

Linkki julkaisuun:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo96403.pdf