Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Julkaisun nimi:

Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Tekijä:

Lappalainen, E.

Ingressi:

Lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi soveltuu myös sairaanhoitajaopiskelijoille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Diakonia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa selvitettiin, sopiiko A-klinikkasäätiön Dopinglinkin lääkäreille suunnattu kuntodoping-verkkokurssi sairaanhoitajaopiskelijoille sellaisenaan. Tutkimuksessa tuodaan esille, minkälaisia muutoksia verkkokurssiin voisi tehdä. Tutkimukseen osallistui 30 sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka suorittivat kuntodoping-verkkokurssin. Kurssin jälkeen sairaanhoitajaopiskelijat antoivat palautetta kurssista kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin 15 opiskelijalta.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista aikoi suuntautua muuhun, kuin päihde- ja mielenterveystyöhön. Kurssi koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta. Kaikki osallistujat pitivät kurssia myös sopivana sairaanhoitajaopiskelijoille. Kurssin pituus ja laajuus oli osan mielestä kurssin vahvuus, osa toivoi, että kurssin luvut jaettaisiin lyhyempiin kappaleisiin. Kurssi kiinnostaa yleisesti sairaanhoitajaopiskelijoita syventävän vaiheen opintoihin katsomatta.

Asia-/Avainsanat: hoitotyö, doping, urheilu, verkkokurssi

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100619606