Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

Julkaisun nimi:

Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

Tekijä:

Tourunen, J. Ikonen, J. Pitkänen, T.

Ingressi:

Korvaushoidon työntekijöiden näkemykset korvaushoidon hoitomuodoista ja asenteet hoitoa kohtaan ovat tiukentuneet. Erityisesti psykososiaalista tukea ja oheiskäyttöön puuttumista pidetään tärkeänä osana hoitoa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tiimi 5/2017, s. 22-24.

Lyhyt kuvaus:

Opioidiriippuvaisten korvaushoito on ollut Suomessa käytössä jo 20 vuotta ja hoitoa saavien määrä on kasvanut. Hoitokäytännöt ovat vuosien aikana muokkaantuneet ja näistä on kertynyt kokemuksia. Kyselytutkimuksella selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä korvaushoidon tilanteesta kolmena ajankohtana, vuosina 2002, 2009 ja 2017.

Valtaosa vastaajista piti psykososiaalista kuntoutusta merkittävänä osana korvaushoitoa, jonka sisältö tulisi määritellä paremmin. Näkemys oli vahvistunut tuoreimmassa kyselyssä. Myös niiden vastaajien osuus, joiden mielestä huumetestien ja oheiskäyttöön puuttumisen tulee olla selkeä osa korvaushoitoa, hoitoon pääsee liian helposti ja jotka haluavat rajoittaa buprenorfiini-lääkkeen käyttöä, oli kasvanut edelliseen kyselyyn nähden. Myös luottamus haittoja vähentävään korvaushoitoon näytti heikentyneen. Kaikissa kyselyissä lääkkeettömän hoidon roolia pidettiin tärkeänä.

Tulosten perusteella voidaan todeta työntekijöiden korvaushoitoa koskevien asenteiden osittain tiukentuneen.

Asia-/Avainsanat: opioidiriippuvuus, korvaushoito, kyselytutkimus

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_517.pdf