Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen

Julkaisun nimi:

Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen

Tekijä:

Halme, J. Tammi, T.

Ingressi:

Katsausartikkelista selviää, että nykytiedon valossa mitään yhtä peliongelmaisten hoitomuotoa ei voida pitää erityisen vaikuttavana, joskin kognitiivis-behavioraaliset menetelmät vaikuttavat lupaavilta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti, 45 (4), 301-313.

Lyhyt kuvaus:

Katsausartikkelin tavoitteena on arvioida pelaamishäiriöiden hoitomuotoja ja niiden vaikuttavuutta. Katsauksen aineisto koostuu ei-systemaattisesti kerätyistä englannin, ruotsin ja suomen kielillä julkaistuista artikkeleista ja monografioista.

Katsauksen tulokset osoittavat, että mitään yhtä peliongelmaisten hoitomuotoa ei tähänastisen tutkimustiedon perusteella voida nimetä erityisen vaikuttavaksi, joskin kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä voidaan pitää lupaavina.

Artikkelissa huomautetaan, että koska peliongelmaisten hoitoon hakeutumisen aste on matala ja omaehtoinen toipuminen suhteellisen yleistä, tulisi panostaa erilaisten kevyiden interventioiden ja oma-apujärjestelmien kehittämiseen.

Asia-/Avainsanat: rahapelaaminen, ongelmapelaaminen, kuntoutus, hoito

Linkki julkaisuun:

https://journal.fi/sla/article/view/1255