Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti

Julkaisun nimi:

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti

Tekijä:

Pitkänen, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluita käyttävät sekä muut toimintaan osallistuvat arvioivat toimintaa myönteisesti, minkä lisäksi toiminnan koetaan tukevan ja ylläpitävän hyvinvointia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tiimi 4/2016, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPAssa toteutettiin kysely järjestöjen toimintaan osallistuneille henkilöille (N = 1 085). Kyselyssä selvitettiin järjestötoiminnan vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvointia arvioitiin kyselyn vastaamisen aikaan sekä takautuvasti silloin, kun oli tullut järjestön toimintaan mukaan.

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet oli järjestön palveluiden käyttäjiä, ja hieman alle puolet toimintoihin muuten osallistuvia, esimerkiksi vapaaehtoisia. Näiden ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut eroa koetuissa hyvinvointivaikutuksissa. Sen sijaan palveluita käyttävät olivat kokeneet hyvinvointinsa lähtökohtaisesti heikommaksi. Myös sukupuolten välinen ero tuli esiin: miehet kokivat hyvinvointinsa heikommaksi. Myös eri järjestöjen välillä havaittiin eroja.

Jotkut vastaajat avasivat kokemuksiaan kirjoittamalla niistä omin sanoin. Näissä vastauksissa toistuivat vuorokausirytmi, hyväksytyksi tuleminen ja vertaisten tapaaminen.

Järjestötoiminnan koettiin laajasti parantaneen ja ylläpitäneen hyvinvointia.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysjärjestöt, MIPA, hyvinvointi

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_416.pdf