Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016

Julkaisun nimi:

Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016

Tekijä:

Elovainio, M. Pitkänen, T. Hakkarainen, P. Simojoki, K.

Ingressi:

Tutkimuksen tulosten perusteella alkoholin riskikäyttäjien ryhmä on aiempia arvioita huomattavasti suurempi ja ryhmä pitää sisällään runsaasti työssäkäyviä kansalaisia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2016

Lyhyt kuvaus:

AUDIT-testi (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman Terveysjärjestössä kehitetty väline alkoholin riskikäytön tunnistamiseen. AUDIT-testiä käytetään paljon mini-intervention lähtökohtana, sillä se tunnistaa alkoholiriippuvuuden luotettavasti ja jopa tarkemmin kuin laboratoriotestit. Päihdelinkissä AUDIT-testi on ollut kansalaisten vapaasti käytettävissä vuodesta 2003 lähtien ja vuoteen 2016 mennessä testiä on tehty Päihdelinkin sivustolla jo yli puoli miljoonaa kertaa.

Tämä artikkeli esittelee Päihdelinkin AUDIT-testien analyysin tulokset vuosilta 2003-2016. Analyysi on tehty osana Alkon rahoittamaa Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on alkoholin riskikäytön vähentäminen ja riskirajoista viestiminen erityisesti niille, jotka voisivat hyötyä eniten AUDIT-testin tekemisestä ja jotka saattaisivat tarvita tukea alkoholin käytön vähentämiseen.

Kolmannes testaajista jäi kokonaispisteissä alle haittoja ilmaisevan riskirajan. 80 % vastaajista (n=454 182) testasi omaa alkoholin käyttöään. Tulosten perusteella sekä testaajien määrä että testistä saadut pistemäärät kohoavat heti lomien jälkeen tammikuussa ja syyskuussa. Esimerkiksi uudenvuoden lupaukset ja Tipaton Tammikuu -kampanja ovat mahdollisesti saaneet ihmiset testaamaan ja pohtimaan omaa alkoholin käyttöään ja tekemään AUDIT-testin.

Huolestuttavaa aineistossa on se, että suurimmalla osalla testaajista AUDIT-pistemäärä oli varsin suuri. AUDIT-summapisteiden keskiarvo oli miehillä 14,4 ja naisilla 11,1. Nämä arvot ylittävät riskijuomisen rajan ja siten myös perusterveydenhuollon puuttumiskynnyksen. Miehillä puuttumisrajana pidetään kahdeksaa pistettä (Käypä hoito -suositus), jonka ylitti 76 % testin tehneistä miehistä. Naisten riskikäytön rajana pidetään kuutta pistettä, jonka ylitti 69 % testin tehneistä naisista.

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että riskikäyttäjien ryhmä on todennäköisesti arvioitua suurempi ja että tämä ryhmä sisältää runsaasti työssäkäyviä kansalaisia. Voidaan todeta, että alkoholin käytön vähentämiseen tarvittaisiin lisää esimerkiksi työssä käyville soveltuvia verkkohoitopalveluita ja muita matalan kynnyksen hoitomuotoja, jotka saattaisivat ennalta ehkäistä myöhempiä ongelmia.

Asia-/Avainsanat: AUDIT, mini-interventio, riskikäyttö, päihdelinkki

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Katsauksia_elovainio_3_2016_JT_201216_FINAL.pdf