Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Ilman Nerviä en olisi hengissä”. Kyselytutkimus A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä

Julkaisun nimi:

”Ilman Nerviä en olisi hengissä”. Kyselytutkimus A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä

Tekijä:

Saari, M. Saari, J. Tourunen, J. Tyrväinen, J. Vettenranta, E.

Ingressi:

Sumuisten sielujen hyvinvointi -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää terveysneuvontapisteiden asiakkaiden hyvinvointia, palveluiden käyttöä, kuntoutumista ja asenteita. Osana hanketta kartoitettiin terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tässä raportissa avataan tutkimuksen perustuloksia, eli huumeita pistämällä käyttävien kokemuksia hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palveluiden ja etuuksien käyttöä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Tampereen kaupungin julkaisuja, selvitykset ja kehittämisraportit 4/2014

Lyhyt kuvaus:

Itä-Suomen yliopiston johtamassa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun ja A-klinikkasäätiön toteuttamassa tutkimuksessa selvitetään huumeita pistämällä käyttävien terveysneuvontapisteiden asiakkaiden hyvinvointia, palveluiden ja tulonsiirtojen käyttöä sekä kuntoutumisasenteita.

Kyselyyn vastasi 107 henkilöä, joista 58 % miehiä ja 42 % naisia. Nervin asiakkaat olivat nuoria, kaksi kolmasosaa vastanneista oli enintään 35-vuotias. Koulutustaso oli erittäin matala, hieman yli puolen koulutustaso oli perusaste tai keskeytynyt perusaste (56 %).

Palvelujen ja tulonsiirtojen käyttö oli hyvin runsasta. Tulonsiirroista oli eniten saatu toimeentulotukea (72 %), asumistukea (69 %) ja työttömyysturvaetuuksia (lähes 60 %). Yli puolet asiakkaiden kotitalouksista oli saanut vähintään kolmea eri tukimuotoa.

Tulokset osoittavat, että hyvinvoinnin kokemuksissa hyvinvoinnin eri osatekijät korreloivat keskenään: tyytyväisyys henkiseen ja fyysiseen terveyteen positiivisesti sekä toisaalta yksinäisyys ja masennus negatiivisesti yleisen elämään tyytyväisyyden kanssa.

Luottamus kanssaihmisiin ja viranomaisiin oli hyvin vähäistä. Vain 14 % oli väitteen ”ihmisiin voi luottaa” kanssa täysin tai osin samaa mieltä. Viranomaisiin luotettiin vähän enemmän, noin 20 % oli täysin tai osin samaa mieltä.

Vastaajista noin kaksi kolmasosaa vastasi olevansa ainakin jossain määrin väsynyt huumeiden käyttöön ja olleen huumeiden käytöstä huolissaan viimeisen vuoden aikana. Moni asiakas oli myös sitä mieltä, että tarvitsee ammattiapua.

Nervin palveluihin oltiin todella tyytyväisiä ja osa vastaajista piti palvelua jopa elintärkeänä.

Asia-/Avainsanat: huumeet, hyvinvointi, palvelujärjestelmä, kyselytutkimus, asenteet, huono-osaisuus, kuntoutuminen

Linkki julkaisuun:

https://www.vinkki.info/sites/default/files/nervin_-tutkimus_sumuiset_sielut.pdf