Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Julkaisun nimi:

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Tekijä:

Aalto, M. Holopainen, A.

Ingressi:

Suomessa on arviolta kymmeniätuhansia ikääntyneitä alkoholin suurkuluttajia. Ikääntyneillä suurkulutuksen raja on alhaisempi ja vieroitushoito on vaativampaa kuin muulla aikuisväestöllä. Väestön vanhetessa myös ikääntyneiden alkoholin suurkuluttajien määrä tulee kasvamaan Suomessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu julkaisu

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Duodecim, 124 (13), 1492-8.

Lyhyt kuvaus:

Artikkelissa tarkastellaan ikääntyneiden alkoholin suurkulutukseen ja sen hoitoon liittyviä erityispiirteitä kolmen eri osa-alueen kautta: riskikulutus, haitallinen käyttö ja riippuvuus.

Terveydenhuollossa tulisi selvittää ikääntyneiden alkoholinkäyttöä esimerkiksi haastattelun avulla. Mini-interventio on toimiva riskikulutuksen ja haitallisen käytön hoitomuoto, mutta ikääntyneiden vieroitushoito on vaativampaa ja edellyttää hoitovasteen huolellista seuraamista.

Asia-/Avainsanat: ikääntyneet, alkoholi, suurkulutus, vieroitushoito, gerontologinen päihdetyö

Linkki julkaisuun:

https://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97348.pdf