Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa

Julkaisun nimi:

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa

Tekijä:

Pitkänen, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Digitaalisuuden edistäminen tarjoaa mahdollisuuksia, mutta sen tekeminen ainoastaan hyvinvoivien ihmisten ehdoilla voi lisätä syrjäytymistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Tiimi 3/2017, s. 22-23.

Lyhyt kuvaus:

A-klinikkasäätiön palvelutoiminnassa on toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyä useana vuonna. Vuonna 2017 selvitettiin lisäkysymyksillä kokemuksia koskien digitaalisten palveluiden käyttöä, tulojen riittävyyttä sekä koettua hyvinvointia. Vuodesta 2015 lähtien jokaisella mittauskerralla keskimääräinen tyytyväisyys palveluihin oli 4,1 (asteikolla 1-5).

Kyselyn tulosten perusteella digitaalisten väylien kautta päihde- tai mielenterveyskysymyksiin apua oli hakenut alle puolet vastaajista. Merkittävälle osalle vastaajista digitaaliset palvelut eivät kuuluneet säännöllisesti arkeen. Huomionarvoista oli, että myös nuorten vastaajien keskuudessa oli henkilöitä, jotka eivät käyttäneet digipalveluita kuin enimmillään satunnaisesti.

Kyselyn tulosten perusteella erityistä huomiota olisi kiinnitettävä niihin, jotka eivät käytä digipalveluita. Toimintojen siirtyminen internettiin voi syrjäyttää osan palveluiden käyttäjistä.

Asia-/Avainsanat: digitaaliset palvelut, päihdehoito

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/tiimi_317_digipalveluteivattavoitapaihdehoidonasiakaskuntaa.pdf