Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Julkaisun nimi:

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Tekijä:

Pitkänen, T. Tourunen, J.

Ingressi:

Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan selvitettiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen, vaikka joitakin eroja eri asiakasryhmien välillä oli.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: 1-6

Lyhyt kuvaus:

Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan kysyttiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä kahden viikon ajan keväällä 2015. Asiakaspalautetta antoi 1600 henkilöä, joista 1265 vastasi myös elämäntilannettaan koskeviin kysymyksiin.

Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen. Alkoholin käytön vuoksi hoitoon hakeutuneet olivat tyytyväisempiä palveluun ja elämäntilanteeseensa kuin huumeiden käyttäjät. Mielenterveysongelmat olivat yhteydessä heikompaan hyvinvoinnin kokemukseen useilla elämänalueilla.

Asia-/Avainsanat: päihdehoito, mielenterveys, asiakastyytyväisyys, hyvinvointi

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Asiakkaiden_kokemus_paihdehoidon_palveluista_ja_elamantilanteestaan.pdf