Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Apua ongelmiini, ymmärrystä ja myötätuntoa” – Asiakkaiden kokemuksia tuen tarpeesta katkaisuhoidon aikana

Julkaisun nimi:

”Apua ongelmiini, ymmärrystä ja myötätuntoa” – Asiakkaiden kokemuksia tuen tarpeesta katkaisuhoidon aikana

Tekijä:

Lindgren, J. Rosi, H.

Ingressi:

Opinnäytetyö tuo esiin päihdeasiakkaiden kokemuksia katkaisuhoidosta sekä tuen ja palveluiden tarpeista hoidon aikana.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päihdeasiakkaiden kokemuksia tuen tarpeesta katkaisuhoidon aikana. Tutkimuksella haluttiin tuoda esille asiakkaiden kokemukset katkaisuhoidosta ja siitä, mitä palveluita he kokivat tarvitsevansa katkaisuhoidossa. Lisäksi tutkittiin, mitä ovat ne palvelut, jotka alkavat jo katkaisuhoidossa ja silloittavat asiakkaan hoitopolkua hoidosta lähdettäessä. Tutkimuksessa oli psykososiaalinen näkökulma, joka nojasi holistiseen ihmiskäsitykseen: ihminen tulee kohdata kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon elämän eri osa-alueiden ongelmat.

Tutkimus oli laadullinen, joka sisälsi määrällisiä elementtejä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että katkaisuhoidossa asiakkaat tarvitsevat enemmän henkilökohtaista keskustelua, yksilöllisempää palveluohjausta sekä konkreettista tukea ja apua. Tulosten mukaan asiakkaat toivovat yksilöllisen tuen jatkuvan myös katkaisuhoidon jälkeen.

Kehittämisehdotuksena on ottaa päihdeasiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun ja lisätä henkilökohtaista keskustelua katkaisuhoidossa. Lisäksi ehdotetaan, että eri toimijoiden moniammatillisuutta lisättäisiin katkaisuhoidon toteuttamisessa, jotta asiakkaiden olisi helpompi päästä jatkokuntoutukseen ja -hoitoon.

Asia-/Avainsanat: päihdetyö, katkaisuhoito, hoitopolku

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/tutkimustiedostot/956/lindgren_jenni_rosi_heli.pdf