Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholiriippuvuuden attribuutiot maallikoiden ja päihdehuollon ammattilaisten mukaan

Julkaisun nimi:

Alkoholiriippuvuuden attribuutiot maallikoiden ja päihdehuollon ammattilaisten mukaan

Tekijä:

Kankaanrinne, L.

Ingressi:

Ammattilaisten ja maallikoiden käsitykset alkoholiriippuvuuden luonteesta eivät eroa suuresti toisistaan. Maallikot attribuoivat tosin voimakkaammin vastuun alkoholinkäytön lopettamisesta ongelmaiselle itselleen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologian laitos.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattilaisten ja maallikoiden muodostamia selityksiä alkoholiriippuvuuden taustalle sekä käsityksiä alkoholiriippuvuuden luonteesta. Erot ammattilaisten ja maallikoiden attribuutioiden välillä ovat pieniä.

Tehdyt attribuutiot olivat negatiivisempia alkoholin ongelmakäytön ollessa jatkuvaa. Alkoholiongelmien taustalle liitettiin useimmiten mielialahäiriöitä, erilaisten ongelmien käsittelemistä juomalla, sosiaalisesti opittuja käyttäytymismalleja sekä ongelmattoman käytön muuntumista ongelmalliseksi.

Ammattilaisten ja maallikoiden mukaan alkoholiriippuvuuden katsottiin alkavan kontrollin tunteen menettämisestä ja riippuvuudesta eroon pääseminen tapahtuu hallinnan palauttamisen kautta. Maallikot attribuoivat voimakkaammin vastuun alkoholinkäytön lopettamisesta ongelmaiselle itselleen.

Käsitys alkoholiriippuvuuden kehittymisestä ja siitä selviytymisestä on kompensatorinen sekä maallikoiden että ammattilaisten mukaan. Ihmistä ei syyllistetä ongelmansa kehittymisestä, mutta henkilön vastuulla on pyrkiä lopettamaan ja selviytymään ongelmastaan.

Asia-/Avainsanat: alkoholiriippuvuus, addiktiot, attribuutiot, diskurssianalyysi

Linkki julkaisuun:

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/79998/gradu02874.pdf?sequence=1