Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

15.11.2021 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Vertaistuki verkossa lisääntyi korona-aikana päihde- ja mielenterveysjärjestöissä 

Yhä useammalla järjestöllä on käytössään sähköisiä tukimuotoja. Suuressa osassa järjestöjä toimintaan oli osallistunut korona-aikana vähemmän ihmisiä, vaikka lähes puolet oli ottanut käyttöön uusia toimintamuotoja.

Tulokset perustuvat Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman MIPA 2.0:n alkuvuodesta 2021 toteuttamaan järjestökyselyyn. Kysely oli suunnattu mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toiminnanjohtajille tai puheenjohtajille. Kyselyyn vastasi 164 järjestöä, joista suurin osa oli paikallisyhdistyksiä. Kyselyn keskeiset tulokset on tiivistetty infografiikaksi.

Yli kolmannes järjestöistä tarjosi vertaistukea myös verkossa. Vuonna 2016 tehdyssä kyselyssä verkkovälitteistä vertaistoimintaa oli vain 22 prosentissa päihde- ja 14 prosentissa mielenterveysyhdistyksistä. Kehitys liittynee koronapandemiaan ja sen seurauksiin, sillä 45 prosenttia järjestöistä oli aloittanut uusia toimintamuotoja koronan vuoksi.

Image
koronapandemia monipuolisti päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja

Uusien rahoituslähteiden löytäminen nousi tärkeimmäksi järjestötoiminnan kehittämistarpeeksi. Pääasiallisista rahoituslähteistä saatava rahoitus oli useammin vähentynyt kuin lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Muut keskeiset kehittämistarpeet liittyivät toiminnan näkyvyyden vahvistamiseen ja uusien vapaaehtoisten saamiseen mukaan toimintaan.

Vajaa kolmannes järjestöistä määritteli toiminnakseen sekä päihde- että mielenterveystyön. Olennainen osa toimintaa oli myös yksinäisyyden ja köyhyyden vastainen työ sekä elämässään kriisitilanteisiin joutuneiden tukeminen. Yli kolmannes järjestöistä määritti keskeiseksi kohderyhmäkseen päihde- ja mielenterveysomaiset.

Eniten huolenaiheena ovat avustukset ja niiden saanti, myös sote-uudistuksen vaikutukset. Pystymmekö vastaamaan laajenevan asiakaskunnan tarpeisiin?

Toimintaan osallistuvien ihmisten määrä oli kasvanut ennen korona-aikaa yli puolessa vastanneista järjestöistä. Osallistujamäärän kasvu painottui mielenterveysjärjestöihin. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet olivat pääosin vaikeuttaneet tuen tarvitsijoiden tavoittamista. Kaksi kolmasosaa järjestöistä uskoi osallistujamäärien kasvavan tulevaisuudessa. Selvästi harvempi järjestö uskoi taloudellisten ja toimijaresurssien kasvuun.

Infograafipohjainen katsaus järjestökyselyn tuloksista.