Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

29.06.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Verkko-Vinkki neuvoo välttämään riskejä Tor-verkossa

Huumekauppaa käydään salatussa Tor-verkossa. Samaan paikkaan sopii siis myös Verkko-Vinkin haittoja vähentävä päihdetyö. 

Verkko-Vinkki -hanke aloitti toimintansa vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien valvonnan määrärahan tuella. Jo silloin ajatuksenamme oli viedä haittoja vähentävää terveysneuvontaa Tor-verkkoon. Tiesimme, että teknologiaa oli Suomessa käytetty jo pitkään päihteiden ostamiseen ja myymiseen, eikä sen suosio ollut hiipumassa. 

Suomen tulli ja poliisi sulkivat silloin suosituimman päihdekaupan ja -keskustelusivuston Sipulikanavan 1.11.2017.

Tor-verkkoon avautui jo samana päivänä – tilanteessa, jossa kenelläkään ei ollut ennalta tietoa sivuston sulkeutumisesta – peräti kolme uutta vastaavaa sivustoa. Ne kantoivat nimiä Torilauta, Sipulifoorumi ja Hunajalauta. Näistä kahdella ensimmäisellä käytiin päihdekauppaa. 

Tor-verkko on Suomessa erityisen suosittu päihteiden myynti- ja ostokanava.

Ajatuksemme terveysneuvontapalvelun viemisestä Tor-verkkoon sai lisätukea vuoden 2018 kansainvälisen Global Drug Survey -kyselyn tuloksista. Niiden perusteella Tor-verkon käyttäminen päihteiden myymiseen ja ostamiseen oli erittäin suosittua Suomessa. Suomalaisista vastaajista 46 % kertoi ostaneensa päihteitä Tor-verkon kautta. Seuraavina listalla tulivat Englanti (25 %) ja Yhdysvallat (18 %).

Kolmesta uudesta sivustosta suosituimmaksi kasvoi Torilauta. Sipulifoorumin sulkivat sen ylläpitäjät. Torilauta jäi näin ainoaksi keskustelufoorumityyliseksi päihdekauppasivustoksi. Sen rinnalla oli olemassa kryptovaluutalla ja postilähetyksillä toimiva päihdekauppasivusto, mutta se ei sisältänyt keskustelufoorumia. Se ei siis siitä syystä soveltunut terveysneuvontapalvelullemme. 

Torilaudalla kryptovaluutan sijaan suurin osa kaupoista toteutettiin niin, että ihmiset tapasivat toisensa kasvotusten ja kaupat tehtiin käteisellä. 

Torilaudan ylläpitäjä näytti nopeasti vihreää valoa terveystiedolle.

Verkko-Vinkki -hankkeen alussa terveysneuvontapalvelun alusta oli siis selvä. Alusta oli Torilauta. Kun lähdimme suunnittelemaan terveysneuvontapalvelun toteutusta Torilaudalla, ensimmäinen askel oli ottaa yhteyttä Torilaudan ylläpitoon.

Torilaudalla on oma yhteydenottoon tarkoitettu alue. Sinne voi lähettää PGP-salattuja viestejä, jotka vain ylläpitäjä kykenee avaamaan. Kirjoitimme viestin ja jäimme odottamaan jännityksellä vastausta. Meillähän ei ollut mitään käsitystä siitä, miten sivuston ylläpito suhtautuisi tarjoamaamme palveluun tai meihin palvelun tarjoajana. 

Huoli oli turha, sillä vain noin viikkoa myöhemmin meille oli jo avattu oma Terveystieto-niminen alue, jonne saimme pysyvän terveysneuvontalangan.

Lanka tarkoittaa Torilaudalla viestiketjua, jolla on aloitusviesti, jota voi kommentoida. 

Tor-verkon aidosti anonyymi yhteys mahdollistaa, että ihmiset uskaltavat puhua aineiden käytöstään ilman pelkoa seurauksista.

Langassa kerroimme, keitä olemme ja mikä palvelumme on. Siihen ihmiset pystyivät kommentoimaan kysymyksiään, joihin vastaisimme. Meille pystyi laittamaan viestejä myös yksityisesti Wickr Me -nimisen anonyymiin ja salattuun viestintään tarkoitetun sovelluksen kautta. 

Torilaudan käyttäjät sopivat saman sovelluksen kautta ostajan ja myyjän kesken, kuinka paljon ja mihin hintaan myytävää tuotetta ostettaisiin ja missä osapuolet tapaisivat. Se oli siis jo valmiiksi kaikkien Torilaudan kautta päihteitä ostavien käytössä. Sovellus toimii kuten Whatsapp, mutta puhelinnumeron sijaan tunnisteena toimii käyttäjän itsensä luoma nimimerkki.

Teimme  selväksi, että teemme työtä puhtaasti haittoja vähentävästä näkökulmasta. Emme moralisoi tai tuomitse.

Kun olimme saaneet ylläpidon hyväksynnän palvelullemme, seuraavaksi piti voittaa käyttäjien luottamus. Teimme heti aloituslangassa selväksi, että teemme työtä puhtaasti haittoja vähentävästä näkökulmasta. Emme ole tulleet moralisoimaan tai tuomitsemaan kenenkään päihteidenkäyttöä, emmekä ole kiinnostuneita käyttäjien tekemistä kaupoista. 

Sen sijaan halusimme keskittyä puhtaasti siihen, miten voimme auttaa sivuston käyttäjiä vähentämään terveydelle haitallisia vaikutuksia ja riskejä huonoihin kokemuksiin. Suuressa roolissa oli tavoite levittää tietoa tartuntataudeista, niiden tarttumistavoista, testaamisesta ja hoidosta. 

Lähestymiskulmamme toimi, sillä saimme heti ensimmäisen viikon aikana runsaasti positiivista palautetta palvelun käynnistämisestä ja useita kymmeniä terveysneuvontakysymyksiä. Tor-verkon tarjoama aidosti anonyymi yhteys mahdollisti, että ihmiset uskalsivat puhua meille käytöstään ilman pelkoa negatiivisista seurauksista.

Verkko-Vinkissä on vastattu noin 300:aan Torilaudalta tulleeseen terveysneuvontakysymykseen.

Siirrytään vuoteen 2020. Mitä näihin kahteen Verkko-Vinkin vuoteen Torilaudalla on sisältynyt? Olemme vastanneet vajaaseen 300 terveysneuvontakysymykseen. Näistä suurin osa on tullut meille yksityisinä viesteinä Wickr Me -sovelluksen kautta, mutta merkittävä osa vastauksistamme on kaikkien nähtävissä ja luettavissa julkisesti Torilaudalla. 

Olemme tänä vuonna keräämässä näistä vastauksista tietokantaa kotisivuillemme Vinkki.infoon, jolloin vastauksia voi helposti hyödyntää kuka tahansa. 

Saadut kysymykset ovat koskeneet päihteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia, tartuntatauteja, pistämällä käytettäessä tapahtuneita akuutteja vahinkoja tai pitkällä aikavälillä ilmenneitä ongelmia. On haettu tukea ja neuvoa tietyn päihteen käyttämisen vähentämiseen, esimerkiksi kannabiksen päivittäiskäytön vähentämiseen tai lopettamiseen tai turvalliseen vieroittautumiseen bentsodiatsepiineista. Olemme myös neuvoneet ihmisiä päihdetukipalveluihin hakeutumisessa.

Suoran asiakastyön lisäksi merkittävää hankkeellemme ovat olleet koulutukset. Olemme pitäneet niitä muille haittoja vähentävää työtä tekeville tahoille ja oppilaitoksille liittyen Tor-verkon päihdekauppaan ja Torilaudalla tekemäämme työhön. 

Näkyvyys Torilaudalla on tuonut uusia asiakaskontakteja terveysneuvontaa tekeville toimijoille.

Koulutuksien tuloksena olemme auttaneet osaa toimijoista aloittamaan oman terveysneuvonta- tai sosiaalitukitoiminnan Torilauta-sivustolla ja muutamaa muuta mainostamaan toimintaansa siellä. 

Torilaudalla toimiminen on tuonut kaikille avustamillemme tahoille uusia asiakaskontakteja. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön Dopinglinkki sai noin kolmanneksen koko vuoden 2019 yhteydenotoistaan Torilaudan kautta, vaikka heidän terveysneuvontatoimintansa alkoi siellä vasta saman vuoden elokuussa.

Pro-tukipisteen viime vuonna aloittanut Prop-up -hanke on tavoittanut merkittävän osan kontakteistaan sivuston Treffit-palstalta. A-klinikkasäätiön Katuklinikka-hanketta autoimme saamaan pysyvät mainokset Helsingin, Tampereen ja Oulun kauppaosioille Torilaudalla.

Varsinkin Oulussa mainoksella on ollut tärkeä merkitys. Katuklinikka aloitti toimintansa Oulussa vasta viime vuonna, ja asiakkaista noin puolet on kertonut löytäneensä palvelun Torilauta-sivun mainoksen ansiosta.

Myös Sovatek-säätiön VisiittiAutolle toteutimme mainoksen Jyväskylän myyntialueelle. Kaikkein uusimpana toimijana Torilaudalla on aloittanut Kakspyn (Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys) perhe- ja läheistyö. He saivat asiakasyhteydenottoja Torilaudalta jo ensimmäisen viikon aikana mainoksen laittamisen jälkeen.

Torilauta on tulossa tiensä päähän.

Torilaudan ylläpitäjä on ilmoittanut sulkevansa sivuston 1.11.2020. Tähän on syynä se, että sivuston ylläpitäminen vaatii paljon työtä ja ylläpito tekee sitä ilmaiseksi vapaaehtoisvoimin.

Motivaatiota ei myöskään kasvata mahdollinen kiinnijäämisen riski ja potentiaalinen tuomio avunannosta huumausainerikoksiin. 

Uusi ylläpitäjä seuraavalle sivustolle on kuitenkin jo mahdollisesti löytynyt. Vaikuttaa siltä, että myös hän on halukas integroimaan päihde- ja sosiaalipalveluita osaksi tulevaa uutta sivustoa.

Se on erittäin positiivinen uutinen Verkko-Vinkille ja muille Torilauta-sivustolla jo toimiville ja tulevaisuudessa Tor-verkkoon mahdollisesti haluaville ammattilaistahoille. Näin pystymme jatkamaan haittojen vähentämistä ja avun tuomista ihmisille, jotka eivät muuten ehkä uskaltaisi kysyä tai pyytää apua.

Tor-verkko sallii netin anonyymin käytön

Tor on ohjelmisto, joka on suunniteltu mahdollistamaan internetin anonyymi käyttö. Sen avulla käyttäjä voi selata verkkoa niin, että minkään ulkopuolisen tahon on hyvin vaikea selvittää, mistä yhteys on peräisin.

Tor-verkossa on myös mahdollista ylläpitää verkkosivuja sisältäviä tietokonepalvelimia, joiden fyysistä sijaintia on perinteisiä palvelimia vaikeampaa selvittää. Siten esimerkiksi viranomaisten on hankala lopettaa niiden toimintaa.

Tor-verkossa on paljon laitonta toimintaa, mutta sillä on myös myönteinen puolensa: Toria on ylistetty, koska se tarjoaa yksityisyyden ja anonyymiyden riskialttiille internetin käyttäjäryhmille, kuten poliittisille aktivisteille, sensuuria kiertäville tavallisille verkon käyttäjille sekä väkivallalla tai hyväksikäytöllä uhatuille ihmisille.

Opetusvideo terveysneuvonnasta Tor-verkossa

Verkko-Vinkki on julkaissut opetusvideon terveysneuvonnasta Tor-verkossa. Video on suunnattu lähinnä oppilaitoksille ja siinä perehdytään Tor-verkon toimintatapaan.

Opetusvideon saa opetus- ja koulutuskäyttöön ottamalla yhteyttä Verkko-Vinkkiin: vinkki.info(at)a-klinikka.fi.

Vinkki.info -sivustolla on myös materiaalipankki, josta voi selata haittoja vähentävään työhön soveltuvia oppaita. Printtioppaita voi tilata veloituksetta Verkko-Vinkistä: vinkki.info(at)a-klinikka.fi.

Teksti: Juho Sarvanko
Kuva: Anna Makkonen

Juho Sarvanko työskentelee A-klinikkasäätiön Verkko-Vinkissä projektikoordinaattorina.

Kirjoitus on julkaistu Tiimi-lehdessä 3/2020.  

Pieni pyyntö sinulle: auta meitä saamaan enemmän näkyvyyttä päihdetyölle. Pyydämme, että tilaisit Tiimin printtiversion. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa. Tilauslomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta.

Lue lisää