Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

uutiset

Tutkimus

05.02.2024

Tutkimus: Ryhmämuotoiseen toimintaan osallistuminen voi vahvistaa rikosseuraamusasiakkaiden osallisuuden kokemusta  

Yhdyskuntapalvelun suorittajat ja avovangit kertoivat haastattelututkimuksessa monenlaisia pieniä onnistumistarinoita osallisuutensa vahvistumisesta.

uutiset

Tutkimus

25.01.2024

Tutkimus: Vertaisryhmiin osallistuminen tukee läheisten mielen hyvinvointia ja psykososiaalista toimintakykyä

Eläminen päihteidenkäyttäjän tai mielenterveyden ongelmia omaavan ihmisen läheisenä voi olla kuormittavaa. Vertaisryhmiin osallistuminen vahvistaa läheisten positiivista mielen hyvinvointia ja psykososiaalista toimintakykyä.

uutiset

Tiedote

nestekromatografi-massaspektrometri

03.11.2023

Katsaus Kadulta labraan -tutkimukseen kesällä 2023 tuoduista näytteistä on julkaistu

Kadulta labraan -hankkeessa keräytyistä huumejäämistä on julkaistu uusi katsaus. Huumejäämiä sisältäviä näytteitä on voinut tuoda kuuteen helsinkiläiseen matalan kynnyksen päihdetyön…

uutiset

Tutkimus

01.11.2023

Tutkimus: Avoin kohtaamispaikka toi sisältöä kävijöiden arkeen ja vahvisti osallisuuden kokemuksia

A-klinikkasäätiön toteuttaman tutkimuksen mukaan avoin kohtaamispaikka rytmitti kävijöiden arkea, piti yllä sosiaalisia suhteita ja ennaltaehkäisi mielenterveyden vaikeuksia.

uutiset

Tutkimus

25.09.2023

Tutkimus: Kuntodopingin käyttö on vangeilla yleistä

A-klinikkasäätiö oli mukana osatoteuttajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vankiterveydenhuollon yksikön ja Rikosseuraamuslaitoksen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimuksessa. Kattava tutkimus sisältää monipuolisesti tietoa vankien terveydestä ja hyvinvoinnista.

uutiset

Tutkimus

04.09.2023

Tutkimus: Järjestöjen ryhmätoimintaan osallistuminen vaikuttaa myönteisesti ja monialaisesti osallistujien hyvinvointiin

Ryhmätoiminta voi olla vaikuttava tapa vahvistaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalista osallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä heikkoon osallisuuden kokemukseen liittyvää syrjäytymisen riskiä.

uutiset

Tutkimus

01.09.2023

Tutkimus: mielenterveys- ja päihdetyössä kokemusasiantuntijana toimiminen tukee myös omaa toipumista

Kokemusasiantuntijatehtävissä toimivien toipumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota myönteiseen toipumiskulttuuriin sekä arvostavaan ja tasavertaiseen kohteluun työyhteisössä.

uutiset

Tiedote

nestekromatografi-massaspektrometri

26.06.2023

Kadulta labraan -tutkimuksen näytteissä merkkejä kokaiinin polttamisesta

A-klinikkasäätiön koordinoimaan Kadulta labraan -tutkimukseen on alkuvuoden ajalta kertynyt havaintoja sekä kokaiinin että katinonien polttamisesta. Tutkimushankkeen tänään julkaistu katsaus sisältää laboratoriotuloksia 12.1.-3.5.2023 välillä kerätyistä näytteistä, joita kertyi 77 kappaletta. Yleisimmin tutkimukseen tuodut näytteet oli myyty amfetamiinina, kokaiinina, bentsodiatsepiineina tai katinonistimulantteina.

uutiset

Tutkimus

osis1

09.06.2023

Tutkimus: matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla tärkeä rooli osana palvelupolkua

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat tarjoavat arjen tukea päihteitä käyttäville ja mielenterveyden vaikeuksista kärsiville ihmisille. Tutkijamme haastattelivat asiakkaita ja työntekijöitä ja kohtaamispaikkojen rooli yhteiskunnassamme kiteytyi neljään havaintoon.

uutiset

Tutkimus

Kaksi ihmistä istuu tuolilla selin kameraan

26.05.2023

Hyvinvointialueiden johtajat arvostavat järjestöjen toimintaa

Hyvinvointialueiden johtajat pitävät päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa alueellaan tärkeänä. Erityisen tärkeäksi he arvioivat järjestöjen työn päihdehaittojen ehkäisyssä, mielenterveyden edistämisessä, riippuvuuksista kärsivien aseman parantamisessa ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan järjestämisessä.

loading