Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.06.2024 | Yleinen

Järjestöissä tarvitaan tietoa päihteistä ja palvelujärjestelmästä

Järjestöissä kaivataan lisää tukea päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamiseen. Lisäksi järjestöissä toivotaan ajantasaista tietoa päihteistä, puheeksioton osaamisen vahvistamista sekä tiedon lisäämistä palvelujärjestelmästä, kertoo A-klinikkasäätiön toteuttama kysely.

Keskeisiä päihde- ja riippuvuustyön osaamisen kehittämistarpeita järjestöissä ovat ajantasaisen tiedon lisääminen päihteistä ja riippuvuuksista sekä tiedon lisääminen puheeksiotosta, palveluohjauksesta ja palvelujärjestelmästä.

Näin osoittaa A-klinikkasäätiön Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttama järjestökysely.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa eri toimialoilla toimivien järjestöjen päihdetyön osaamisesta ja yhteistyön kehittämistarpeista. Aiemmin vastaavia kyselyitä on tehty julkisissa palveluissa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille.

Kyselyyn kerättiin vastauksia syksyllä 2023 sekä keväällä 2024. Kyselyyn vastasi 149 järjestön toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa ja järjestön kohderyhmää kohtaavaa henkilöä. Suurimpia vastaajaryhmiä olivat mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuusalan järjestöt (33 %), lapsi- ja perhetyön järjestöt (15 %) sekä sairaus- ja vammaisjärjestöt (13 %).

62 % kaipaa tietoa ja tukea päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamiseen

83 prosenttia vastaajista oli kohdannut järjestön toiminnassa päihteitä käyttäviä tai riippuvuuksista haittoja kokevia ihmisiä. Lähes kaikki vastaajista (96 % täysin / jokseenkin samaa mieltä) kertoi olevansa halukkaita kuuntelemaan päihteitä käyttävää ihmistä ja koki, että ihmisellä on samanlainen oikeus saada apua ja tukea järjestöistä kuin muillakin riippumatta siitä, että hän käyttää päihteitä.

62 prosenttia vastaajista kaipasi tietoa ja tukea päihteitä käyttävän tai riippuvuuksista haittoja kokevan ihmisen kohtaamiseen.

Kohtaamisen tueksi kaivattiin erityisesti tietoa puheeksiotosta ja palveluohjauksesta sekä parempaa palvelukentän tuntemusta. Monet vastaajista pohtivat, minne päihteitä käyttävän tai riippuvuuksista haittoja kokevan ihmisen voi ohjata.

”Miten ottaa päihteiden käyttö puheeksi? Ja jos ja kun otan puheeksi, mitä teen sillä tiedolla?”

Vastaajat kaipasivat tietoa myös siitä, kuinka päihteitä käyttävä tai riippuvuuksista haittoja kokeva ihminen tulisi kohdata. Lisäksi kohtaamisen tueksi kaivattiin tietoa päihteistä ja riippuvuuksista.

”Itse kohtaamisen työkaluista, motivoivan puheen pitäminen yllä. Tietoa uusista päihdeilmiöistä ja mahdollisesti niihin liittyvästä haittojen vähentämisen keinoista. Jatkuvasti päivittyvää tietoa päihteistä, erityisesti jos on liikkeellä jotain vaarallisia huumausaine-eriä.”

84 % osaa ottaa puheeksi runsaan päihteiden käytön

Kyselyyn vastanneet kokivat puheeksioton osaamisen vahvaksi. Suurin osa vastaajista (86 % täysin / jokseenkin samaa mieltä) tiesi millaisissa tilanteissa järjestön toiminnassa mukana olevan ihmisen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö tulisi ottaa puheeksi. 84 prosenttia vastaajista myös koki osaavansa ottaa puheeksi runsaan päihteiden käytön.

Vahvinta puheeksioton osaaminen oli mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusalan järjestöissä. Muiden toimialojen järjestöissä puheeksioton osaaminen oli hieman heikompaa, mutta kuitenkin vahvaa. 

62 % tarvitsee lisää tietoa tai koulutusta päihde- ja riippuvuusaiheista

Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia koki tarvitsevansa lisää tietoa tai koulutusta päihde- ja riippuvuusaiheista.

Erityisesti toivottiin ajantasaista tietoa päihteistä ja riippuvuuksista, tietoa palvelujärjestelmästä ja palveluohjauksesta sekä tietyn kohderyhmän, kuten ikääntyneiden, nuorten tai lapsiperheiden, päihteiden käytöstä.

”Aina voi kouluttautua lisää, joten lisäkoulutus erityisesti nuorten keskuudessa suosiossa olevista vahvemmista huumeista voisi olla tarpeellinen. Lisäksi kiinnostaa kaikki nuorten päihde- ja riippuvuusasioihin liittyvä lisäkoulutus.”

Muina koulutustarpeina vastauksista nousee esiin puheeksioton osaamisen vahvistaminen sekä tiedon lisääminen huumeista.

Lisätietoa

Kysely on jatkoa sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille suunnatuille kyselyille, joita on toteutettu tähän mennessä kuudella hyvinvointialueella. Lisätietoa sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille suunnatusta kyselystä löydät täältä. Tutustu myös Järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoimintaan.