Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

19.06.2023 | Näkökulma

M N

Hallitusohjelman risut ja ruusut

”Uusi hallitusohjelma on julkaistu ja siitä löytyy heikompiosaisten ihmisten kannalta kritisoitavaa ja kiitettävää. Hyviä signaaleja ovat ne, että nuorten huumekuolemien kasvu on otettu tosissaan ja rahapelihaittoja pyritään vähentämään. Meitä kuitenkin huolettaa järjestöihin kohdennettavat leikkaukset sekä alkoholipolitiikan liberaali suuntaus”, kirjoittaa vt. toimitusjohtajamme Hanna Paikkala.

Kantarilla teettämämme kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista ei halua väkeviä alkoholijuomia ruokakaupan hyllyille. Tätä kohti olemme kuitenkin menossa, jos päätökset alkoholin jakelusta tehdään poliittisin perustein ilman, että kuulemme riippuvuudesta kärsiviä ihmisiä, riskirajoilla eläviä ihmisiä tai heidän läheisiään. Toisin sanoen isoa osaa väestöstämme.

Meillä on nyt kaksi vuotta aikaa käydä keskustelua ja toivon, että asiantuntijoiden näkemyksiä otetaan huomioon myös kansanterveydellisin perustein. Hallitusohjelman kirjaus 15 prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttamisen selvittämisestä tarkoittaa jo selvää vahvempien alkoholijuomien saatavuuden paranemista ja jos viinit lähtevät Alkosta, niin ennen pitkää ruokakaupan hyllylle päätyvät myös väkevät.

Minne unohtui heikompiosaisten elämänlaatu?

Olemme huolissamme hallituksen päätöksestä leikata järjestöjen tukia. Toimintamme on usein suunnattu erityisryhmille ja haavoittuville ihmisille, joilla voi olla erilaisia päihde- ja riippuvuusongelmia.

Leikkausten seurauksena mahdollisuutemme tarjota palveluita heikkenevät, joka vaikuttaa suoraan kykyymme auttaa ihmisiä.

Kohtasimme viime vuonna eri hankkeidemme kautta 37 441 ihmistä kaduilla, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, verkon chateissä, neuvontapalveluissa, tapahtumissa tai koulutuksissa.

Järjestöt täydentävät julkisen sektorin tarjoamia palveluita ja ovat usein lähellä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Mielestämme olisi tärkeää, että päihde- ja riippuvuusongelmiin puuttuminen nähtäisiin kokonaisvaltaisesti. Järjestöjen tuki on investointi ihmisten elämänlaatuun, terveyteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Uuden hallitusohjelman toteutuessa tämä vaarantuu merkittävästi.

Arvostamme panostusta nuorten huumekuolemien ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn

Olemme tyytyväisiä, että hallitus auttaa vakavasti päihteidenkäytöllä, rikoksilla ja väkivallalla oireilevien nuoria. Suomessa kuolee huumeisiin enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä, joten ennaltaehkäisevät ja haittoja vähentävät konkreettiset toimet tulevat tarpeeseen.

Väestökyselymme mukaan 45 % kaikista vastaajista kannattaa käyttötilojen perustamista, ja 40 % olisi valmis ottamaan käyttötilan myös omaan kuntaansa.

Valvotuilla huumeiden käyttötiloilla on saavutettu hyviä tuloksia kansainvälisesti. Käyttötilat auttavat välttämään yliannostuksia ja myrkytyksiä sekä niistä johtuvia kuolemia, ehkäisemään tartuntatautien leviämistä ja rauhoittamaan lähiyhteisöjä. Valvotuissa käyttötiloissa henkilökunnalla on mahdollisuus tavoittaa pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä ja ohjata heitä mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä vähäriskisempään aineiden käyttöön.

86 % suomalaisista suojelisi lapsia ja nuoria pelihaitoilta

Väestökyselymme mukaan 62 % suomalaisista rajoittaisi nettikasinoiden toimintaa ja 86 % suojelisi erityisesti lapsia ja nuoria pelaamisen haitoilta.

Hallitusohjelmassa varmistetaan rahapelihaittojen ehkäisemisen riittävät resurssit julkisella sektorilla ja järjestösektorilla, mikä on hyvä uutinen.

Rahapeliongelma on tunnistettava lainsäädännössä ja julkisen palvelun hoitokäytännöissä, ja sitä on ryhdyttävä ottamaan järjestelmällisesti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rahapeliongelman puheeksi ottaminen on yksi tärkeimmistä keinoista saada noin 112 000 ongelmallisesti rahapelaavaa 15–74-vuotiaista suomalaista ja lähes 400 000 riskitason pelaajaa tuen piiriin.

Hanna Paikkala, vt. toimitusjohtaja

Lue lisää

Uutiset
rahapelit3
Rahapelien markkinoinnin voisi vaikka kieltää

Kokemusasiantuntija Kai Mattila ja vertaisohjaaja Glenn Eklund toivovat, ettei kenenkään…

Uutiset
MicrosoftTeams-image (2)
Kannanotto: “Helppoa rahaa” ei ole

Me rahapelihaittatyötä tekevät järjestöt haluamme muistuttaa, että rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen pitää olla keskeisin tekijä järjestelmämuutoksessa.