Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.05.2023 | Tutkimus

Naisten dopingin käytöstä tutkimustietoa ensimmäistä kertaa

Nainen nostaa painoja

Oikeuslääkäri ja väitöskirjatutkija Paula Vauhkonen tiimeineen on julkaissut tutkimuksen naisten dopingaineiden käytöstä. Siitä käy ilmi, että psykiatriset- ja päihdediagnoosit sekä ihon bakteeri-infektiot olivat yleisiä. Myös anaboliset steroidit olivat käytetyimpien aineiden joukossa.

Suomalainen tutkimus dopingaineista on ollut vähäistä. Miehet ovat suurin dopingaineiden käyttäjäryhmä, joten naisten dopingaineiden käytöstä ei ole paljon tietoa edes kansainvälisesti.

Tutkimuksemme on ensimmäinen laatuaan, jossa asiaa on selvitetty terveydenhuollon näkökulmasta. Tähän asti lääkäreillä on ollut aika vähän työkaluja kohdata dopingaineita käyttäviä naispotilaita: mitä terveysongelmia on ehkä odotettavissa, ja mitä seikkoja näiden potilaiden hoidossa tulisi huomioida,” Paula Vauhkonen kertoo.

Anaboliset steroidit myös naisten suosiossa

Anaboliset steroidit olivat selkeästi käytetyimpiä dopingaineita. Käytettyjä steroideja olivat muun muassa oxandroloni, nandroloni, metandrostenoloni, metenoloni enantaatti, boldenoni, mesteroloni, stanozolol ja testosteroni. Myös muita dopingaineita käytettiin, mutta huomattavasti harvemmin.

Dopingaineiden käytön motiivit vaihtelivat, mutta selkeästi yleisin syy liittyi kilpaurheiluun tai liikuntaan yleisesti. Myös sukupuolen yhteensopimattomuus oli eräs käytön motiiveista.

Psykiatriset- ja päihdehäiriödiagnoosit yleisiä

Psykiatriset- ja päihdehäiriödiagnoosit olivat yleisiä. 46 %:lla oli diagnosoitu ainakin yksi psykiatrinen diagnoosi (muu kuin päihdehäiriö). 31 %:lla oli diagnosoitu sekä psykiatrinen että päihdediagnoosi.

13 %:lla oli androgeenien käytöstä johtuvaa virilisaatiota (diagnoosi) eli naisen miesmäistymistä. Luku on yllättävän alhainen ottaen huomioon anabolisten steroidien androgeeni- eli miehistävät vaikutukset.

Ihon bakteeri-infektiot olivat yleisiä varsinkin niillä, joilla oli todettu päihdehäiriö. Lisäksi kahdella todettiin hepatiitti C ja kolmella HIV.

Tuki- ja liikuntaelinvammat olivat myös yleisiä. Hemoglobiini ja punasolujen lukumäärä olivat noin kolmanneksella aktiivikäyttäjistä yli viitearvojen, mutta käytön lopettaneilla arvot olivat laskeneet. Sydänperäisiä diagnooseja oli 17 %:lla.

”Dopingaineiden ja erityisesti anabolisten steroidien käyttöön tiedetään aikaisempien tutkimusten perusteella liittyvän lisääntynyt riski mielenterveys- ja päihdesairauksiin – myös naisilla. Löydöksemme vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja. Mahdollisten psykiatristen ja päihteiden käyttöön liittyvien oheissairauksien varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon tulisi panostaa terveydenhuollossa jo heti ensikontaktin yhteydessä.”

Tutkijat pitävät todennäköisenä, että naisten dopinginaineiden käytön suosio voi kasvaa kehonkuvapaineiden lisääntymisen ja aineiden helpon nettisaatavuuden takia. Jos vastaanotolla epäillään dopingaineiden käyttöä, pelkät verikokeet tai sydäntutkimukset eivät välttämättä paljasta asiaa, vaan potilas tulisi haastatella sekä tarkistaa esitiedot huolellisesti.

Tutkimusaineisto kerätty HUSin tietojärjestelmästä

Vauhkonen työryhmineen on hyödyntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tietojärjestelmää naisten dopingiin liittyvistä diagnooseista erikoissairaanhoidossa.

Tutkimuksessa oli vuosien 2002–2020 väliseltä ajalta yhteensä 39 naisen tiedot. Heidän keski-ikänsä oli 33,6 vuotta. Aktiivisia dopingaineiden käyttäjiä oli 20, entisiä käyttäjiä 12 ja seitsemän kohdalla käyttö oli epävarmaa. Naisista suurin osa hakeutui hoitoon sisätauteihin (28 %), psykiatriaan (18 %), gynekologiaan (18 %) ja kirurgiaan (13 %). Loput hakeutuivat neurologiaan, keuhkosairauksiin tai ensiapuun.

”Havaitsimme potilaiden olevan lääketieteellisestä näkökulmasta melko epäyhtenäinen ryhmä, ja dopingaineiden käyttöä esiintyi hyvin eri ikäisillä potilailla.”

Paula Vauhkonen toimii myös Dopinglinkkimme asiantuntijalääkärinä.

Alkuperäinen tutkimus

Vauhkonen P, Laajala T, Lindroos K, Mäyränpää M. Female doping: observations from a data lake study in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland. BMC Women’s Health. 2023:23-242