Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.11.2023 | Tutkimus

Tutkimus: Avoin kohtaamispaikka toi sisältöä kävijöiden arkeen ja vahvisti osallisuuden kokemuksia

A-klinikkasäätiön toteuttaman tutkimuksen mukaan avoin kohtaamispaikka rytmitti kävijöiden arkea, piti yllä sosiaalisia suhteita ja ennaltaehkäisi mielenterveyden vaikeuksia.

Tutkimushankkeen ”Osallisuus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toiminnoissa” yksi osatutkimus kohdistui kaikille avoimeen kohtaamispaikkaan, jonka tavoitteena oli tukea kävijöiden mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä tarjota monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Kohtaamispaikan toiminnassa hahmottui kuusi kävijäryhmää, joista säännölliset kävijät ja poikkeajat muodostivat ydinryhmän. Useimmat heistä olivat yksin asuvia ja pienituloisia, ihmisiä joilla ”on aikaa” ja joista jotkut kokivat elävänsä yhteiskunnan ”liepeillä”.

Avoin kohtaamispaikka vahvisti kävijöiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta monin tavoin. Se tarjosi arkisen tilan viettää aikaa, tavata muita ihmisiä, tehdä jotain mielekästä sekä saada kahvia ja syötävää. Kohtaamispaikassa oli mahdollista poiketa viettämässä vapaasti aikaa, mutta myös osallistua ryhmiin ja retkiin sekä toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mm. omaehtoisessa matalan kynnyksen vapaaehtoistyössä. Taustajärjestöjen toimijoiden näkemyksissä ilmeni kuitenkin myös jännitteitä matalan kynnyksen vapaaehtoistyön ja perinteisemmän työntekijöiden ohjaaman vapaaehtoistyön välillä.

Tulokset pohjautuvat Jouni Tourusen, Sari Jurvansuun ja Teemu Kaskelan tutkimukseen, joka perustuu osallistuvaan havainnointiin ja haastatteluihin kaikille avoimessa matalan kynnyksen kohtaamispaikassa syksyllä 2020. Tutkimus toteutettiin osana A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) pienoisetnografisten tutkimusten sarjaa.

Järjestöjen matalan kynnyksen palvelut monien kävijöiden tukena

Järjestöjen tarjoamat toiminnot muodostivat merkittävän osan monien avoimen kohtaamispaikan kävijöiden sosiaalisista suhteista ja arkisesta elämänrytmistä. Ne tarjosivat kävijöiden arkeen tukea, tekemistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestöissä on kuitenkin tärkeää myös miettiä, miten ne voisivat tukea kävijöitä tästä ”järjestökansalaisuudesta” ja yhteiskunnan ”liepeiltä” kohti laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta, vaikka kävijöiden tulevaisuuden näkymät työelämään, opintoihin tai muuhun yhteiskuntaan kiinnittymiseen ovat usein hauraita.

Tourunen, J., Jurvansuu, S. & Kaskela, T.: ”Liepeillä”. Osallisuus kaikille avoimen kohtaamispaikan toiminnassa. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2023.

Lisätietoja

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti